Norum J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Norum J

Norum J
20.04.1999
Sammendrag Sykehjemspasienter i sykehus er et stort problem. Behovet for terminal pleie og utskrivning til syke- eller aldershjem ble registrert ved Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø, i...
Norum J, Leknes M
28.02.1999
Sammendrag Aktiv dødshjelp, barmhjertighetsdrap og eutanasi er synonymer som beskriver en situasjon hvor livet avsluttes av en fremprovosert død. I debatten omkring eutanasi er kreftsykdom ofte blitt...
Sørbye SW, Risberg T, Norum J, Wist EA
20.06.1998
Sammendrag Fra juli 1990 til juli 1991 ble 252 førstegangsinnlagte kreftpasienter ved Regionsykehuset i Tromsø inkludert i en spørreundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen var å studere ventetiden...
Norum J, Wist E
30.10.1997
Sammendrag I perioden 1986-94 ble 173 kvinner gitt strålebehandling etter brystbevarende kirurgi eller radikal mastektomi. Ventetiden fra symptom til diagnose var 0-98,6 måneder (middelverdi 2,4...
Norum J, Gerner T, Bergan A, Lange O
30.08.1997
Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Hvert år rammes ca. 2800 nordmenn av kolorektalcancer. To tredeler av pasientene kan tilbys kurativ operasjon. Omkring halvparten av...
Norum J, Wist E
10.01.1997
Sammendrag I perioden 1985-93 ble 55 pasienter behandlet for Hodgkins sykdom ved Regionsykehuset i Tromsø. Den gjennomsnittlige tiden fra første symptom til diagnose var fire måneder. Forsinkelsen...