Aktiv dødshjelp og kreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aktiv dødshjelp, barmhjertighetsdrap og eutanasi er synonymer som beskriver en situasjon hvor livet avsluttes av enfremprovosert død. I debatten omkring eutanasi er kreftsykdom ofte blitt benyttet som en mulig indikasjon for aktivdødshjelp. Denne artikkelen presenterer kreftpasientenes syn via ni artikler (kasuistikker og spørreskjemabasertestudier) fra databasen Medline i årene 1992-97. Totalt 459 kreftpasienter fra USA, Canada og Nederland var inkludert istudiene. Majoriteten av pasientene hadde dårlig allmenntilstand og utbredt kreftsykdom. Minst en tredel avkreftpasientene stilte seg positive til eutanasi. Denne andelen positive var høyest blant unge (< 50 år)pasienter med best allmenntilstand og pasienter uten religionstilhørighet. De psykiske faktorer synes å være viktigeregrunner for eutanasi enn fysiske plager. Tap av kontroll, følelsen av å være til byrde for de pårørende og tap avverdighet var ofte angitt som mulig årsak til ønsket om aktiv dødshjelp. Hjelp og støtte til pasientene for å forebyggeslike psykiske belastninger vil kreve helsepersonel-lets tid. Dagens situasjon i vårt helsevesen med overfyltesykehusavdelinger, manglende sykehjemsplasser og høye effektivitetskrav gir ikke tid og ressurser til dette. Etalternativ til dødshjelp må være å skape en fremtid hvor kreftpasienter ikke velger dødshjelp i mangel avlivshjelp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media