Kontrollopplegg etter potensiell kurativ operasjon for kolorektalcancer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

  Sammendrag

  Hvert år rammes ca. 2800 nordmenn av kolorektalcancer. To tredeler av pasientene kan tilbys kurativ operasjon. Omkringhalvparten av disse vil utvikle lokal- eller fjernmetastaser. Oppfølgingen av pasientene bør ha fire hovedmål: å gipasientene kunnskap om sykdommen, symptomer på residiv og risiko for arvelighet; å påvise et residiv så tidlig at ny,potensielt kurativ operasjon kan utføres; å diagnostisere synkron/metakron cancer; å registrere resultatene av dagensnye kirurgiske og onkologiske teknikker.

  Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe anbefaler en fire års oppfølging (hver tredje måned i to år og deretter hverthalvår) av pasienter med kolorektalcancer. Pasienter behandlet med lav fremre reseksjon bør følges med rektoskopi avkirurg eller gastroenterolog hver tredje måned i to år og deretter hver sjette måned. De øvrige pasientene bør ihovedsak følges av allmennpraktikere. Serumanalyse av karsinogent embryonalt antigen (CEA) anbefales hver tredje månedi to år og deretter halvårlig. Koloskopi bør gjøres etter ett og fire års oppfølging. Pasienter med normal preoperativCEA-verdi tilbys oppfølging med ultrasonografi av lever hvert halvår.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media