Kontrollopplegg etter potensiell kurativ operasjon for kolorektalcancer

Norum J, Gerner T, Bergan A, Lange O Om forfatterne
Artikkel

Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Sammendrag


Hvert år rammes ca. 2800 nordmenn av kolorektalcancer. To tredeler av pasientene kan tilbys kurativ operasjon. Omkring halvparten av disse vil utvikle lokal- eller fjernmetastaser. Oppfølgingen av pasientene bør ha fire hovedmål: å gi pasientene kunnskap om sykdommen, symptomer på residiv og risiko for arvelighet; å påvise et residiv så tidlig at ny, potensielt kurativ operasjon kan utføres; å diagnostisere synkron/metakron cancer; å registrere resultatene av dagens nye kirurgiske og onkologiske teknikker.

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe anbefaler en fire års oppfølging (hver tredje måned i to år og deretter hvert halvår) av pasienter med kolorektalcancer. Pasienter behandlet med lav fremre reseksjon bør følges med rektoskopi av kirurg eller gastroenterolog hver tredje måned i to år og deretter hver sjette måned. De øvrige pasientene bør i hovedsak følges av allmennpraktikere. Serumanalyse av karsinogent embryonalt antigen (CEA) anbefales hver tredje måned i to år og deretter halvårlig. Koloskopi bør gjøres etter ett og fire års oppfølging. Pasienter med normal preoperativ CEA-verdi tilbys oppfølging med ultrasonografi av lever hvert halvår.

Anbefalte artikler