Kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter i sykehus?

Norum J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Sykehjemspasienter i sykehus er et stort problem. Behovet for terminal pleie og utskrivning til syke- eller aldershjem ble registrert ved Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø, i perioden desember 1996 til oktober 1998. 75 mennesker fikk terminal pleie som sykehuspasient, med median liggetid ti døgn (spredning 1-111 døgn). Sju pasienter hadde en liggetid på mer enn 35 dager, alle hjemmehørende i Tromsø kommune. 20 pasienter som ble overført til sykehjem/aldershjem, hadde en median liggetid i avdelingen på åtte døgn (spredning 1-39 døgn). Eventuell betaling fra primærkommune for ferdigbehandlede pasienters sykehusopphold ville gitt Kreftavdelingen omkring 3/4 million kroner årlig i økte inntekter, og ville vært et incitament for utbygging av sykehjemstilbudet i kommunene.

Anbefalte artikler