Kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter i sykehus?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sykehjemspasienter i sykehus er et stort problem. Behovet for terminal pleie og utskrivning til syke- eller aldershjemble registrert ved Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø, i perioden desember 1996 til oktober 1998. 75 menneskerfikk terminal pleie som sykehuspasient, med median liggetid ti døgn (spredning 1-111 døgn). Sju pasienter hadde enliggetid på mer enn 35 dager, alle hjemmehørende i Tromsø kommune. 20 pasienter som ble overført tilsykehjem/aldershjem, hadde en median liggetid i avdelingen på åtte døgn (spredning 1-39 døgn). Eventuell betaling fraprimærkommune for ferdigbehandlede pasienters sykehusopphold ville gitt Kreftavdelingen omkring 3/4 million kronerårlig i økte inntekter, og ville vært et incitament for utbygging av sykehjemstilbudet i kommunene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media