Kreftpasienters oppfatning av utredningstid før behandling

Sørbye SW, Risberg T, Norum J, Wist EA Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Fra juli 1990 til juli 1991 ble 252 førstegangsinnlagte kreftpasienter ved Regionsykehuset i Tromsø inkludert i en spørreundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen var å studere ventetiden før diagnose og behandling og de psykiske påkjenninger i forbindelse med denne. Samtidig ville vi undersøke pasientenes vurdering av betydningen av en kreftavdeling i Nord-Norge.

Graden av psykisk stress angitt av pasientene på en skala fra 0 til 10 korrelerte med lengden på ventetiden i uker (p < 0,01) og med pasientenes grad av “depresjon” målt med GHQ 5 (p < 0,01). Kvinner angav ventetiden signifikant (p < 0,01) mer stressende enn menn. Pasienter fra Troms og Finnmark tilla en kreftavdeling i Nord-Norge større betydning enn pasienter fra Nordland (p < 0,01).

Anbefalte artikler