Kreftpasienters oppfatning av utredningstid før behandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra juli 1990 til juli 1991 ble 252 førstegangsinnlagte kreftpasienter ved Regionsykehuset i Tromsø inkludert i enspørreundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen var å studere ventetiden før diagnose og behandling og de psykiskepåkjenninger i forbindelse med denne. Samtidig ville vi undersøke pasientenes vurdering av betydningen av enkreftavdeling i Nord-Norge.

  Graden av psykisk stress angitt av pasientene på en skala fra 0 til 10 korrelerte med lengden på ventetiden i uker(p < 0,01) og med pasientenes grad av "depresjon" målt med GHQ 5 (p < 0,01). Kvinner angav ventetiden signifikant(p < 0,01) mer stressende enn menn. Pasienter fra Troms og Finnmark tilla en kreftavdeling i Nord-Norge størrebetydning enn pasienter fra Nordland (p < 0,01).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media