Nils Retterstøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Retterstøl

Erik Lunøe-Nielsen, Karsten Nordal, Nils Retterstøl, Otto Steenfeldt-Foss
20.05.2000
Tønnes Christian Due-Tønnessen Spesialist i psykiatri Tønnes Christian (Krai) Due-Tønnessen døde 22.3. 2000 i en alder av 88 år. Hans virke var særlig...
Nils Retterstøl
29.11.2006
Brockington, Ian Eileithyia’s mischief The organic psychoses of pregnancy, parturition and the puerperium. 329 s, ill, tab. Bredenbury: Eyry Press, 2006. Pris GBP 100 ISBN 0-9540633-2-5 lan...
Nils Retterstøl, Otto W. Steenfeldt-Foss
22.06.2006
Jarl Jørstad, mangeårig avdelingsoverlege ved avdeling 6B ved Ullevål sykehus, er død i en alder av 83 år. Med ham har norsk psykiatri og norsk psykoanalyse mistet en av sine fremste menn – en som i...
Nils Retterstøl
23.09.2004
Sartorius, Norman Fighting for mental health A personal view 256 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Pris GBP 30 ISBN 9-521-58243-1 Denne boken er skrevet av en av vår tids mest...
Nils Retterstøl
30.11.2000
De sinnslidende hadde gjennom århundrene i Norge, som ellers i Europa, vært alles domene, betraktet som besatte, delvis i ledtog med djevelen, og de levde under uverdige forhold. De første...
Nils Retterstøl, May-Brith Mandt, Ellen Juul Andersen
20.09.2000
Professor Sam Guze Professor Sam Guze, Washington University, St. Louis, USA, døde 19. juli 2000, og med ham er en av verdens ledende psykiatere gått bort. I en tid da diagnostiske...
Nils Retterstøl
21.04.2005
Martinsen, Egil W. Kropp og sinn Fysisk aktivitet og psykisk helse. 184 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 249 ISBN 82- 7674-779-5 Denne boken omhandler et viktig, men forsømt emne:...
Nils Retterstøl
21.04.2005
Bøhle, Solveig Å ville døden sterkere enn livet Om depresjon, selvmord og etterlattes situasjon. 181 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 199 ISBN 82-05-33726-8 Solveig Bøhle er godt kjent...
Nils Retterstøl
15.12.2005
Bergan, Halvor Kong Sigurds jorsalferd Den unge kongen som ble Norges helt. 187 s, tab, ill. Porsgrunn: Norgesforlaget, 2005. Pris NOK 328 ISBN 82-91986-75 -4 Denne boken er skrevet av tidligere...
Nils Retterstøl
15.12.2005
Schioldann, Johan Famous and very important persons Medical, psychological, psychiatric bibliography. Bd. 2: 1985 – 1999. 387 s. Adelaide: Adelaide Academic Press, 2005. Pris AUD 65 ISBN 0 -9578585-5...