Myrvang B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Myrvang B

Hem E, Small T, Opjordsmoen S, Myrvang B
30.06.1999
Sammendrag Syfilis, i alle stadier, er nærmest utryddet i vårt land. Samtidig øker forekomsten av sykdommen sterkt i våre nærområder som Russland og Baltikum. Dette krever skjerpet oppmerksomhet. Vi...
Tangen J-M, Berentsen S, Dahl IM, Ly B, Myrvang B
10.01.1999
Sammendrag Alle febrile episoder (276) som inntraff hos i alt 85 pasienter behandlet med intensiv kjemoterapi for akutt myelogen leukemi ved fire norske behandlingssentre i perioden 1990-94 ble...
Lundin KEA, Selbekk BH, Myrvang B, Løberg EM
10.09.1998
Sammendrag Toksisk dilatasjon er en fryktet komplikasjon ved inflammatoriske tilstander i colon, og dette krever ofte umiddelbar kirurgisk behandling. Tilstanden sees ikke sjelden som en komplikasjon...
Jensenius M, Myrvang B
30.01.1998
Sammendrag Febersykdom uten fokale symptomer hos en person som har besøkt tropene eller subtropene, er et økende helseproblem i de fleste vestlige land. Tilstanden kan forårsakes av mange...
Jensenius M, Myrvang B, Størvold G
20.06.1997
Sammendrag Serøs meningitt er en ikke uvanlig komplikasjon til primær genitalinfeksjon forårsaket av herpes simplex-virus type 2 (HSV-2). Til forskjell fra andre virale meningitter, medfører HSV-2-...
Jensenius M, Myrvang B, Størvold G
20.06.1997
Sammendrag Mollarets meningitt kjennetegnes av residiverende serøse meningitter hos ellers friske personer. Det er nylig vist at de fleste tilfellene forårsakes av herpes simplex-virus type 2 (HSV-2...
Schrumpf E, Bjøro K, Bell H, Harthug S, Hellum K Block, Myrvang B, Mæland A, Ritland S
10.06.1996
Sammendrag På verdensbasis er hepatitt C et like stort problem som hepatitt B. Det foreligger nå atskillige data om hvordan hepatitt C utvikler seg ubehandlet og hvilke resultater som kan nås med...