Cytomegalovirus som årsak til toksisk colondilatasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Toksisk dilatasjon er en fryktet komplikasjon ved inflammatoriske tilstander i colon, og dette krever ofte umiddelbarkirurgisk behandling. Tilstanden sees ikke sjelden som en komplikasjon til ulcerøs kolitt. Her beskrives en pasient medkjent ulcerøs kolitt. Han ble utredet for feber av ukjent årsak, diaré og allmennsymptomer. Ved mottak hadde hansparsomme kolittsymptomer, og han fikk ingen immunsuppressiv behandling.

  Etter hvert mistenkte man at feberen skyldtes infeksjon med cytomegalovirus. Tilstanden forverret seg betydelig etstykke ut i forløpet. Koloskopi påviste utbredte ulcerasjoner, som ved virussykdom. Antiviral behandling motcytomegalovirus ble umiddelbart igangsatt, men en utvikling av toksisk dilatasjon med truende perforasjon gjorde raskkolektomi nødvendig. Histologisk undersøkelse av preparatet viste utbredte lesjoner forenlig med infeksjon medcytomegalovirus. Dette kliniske bildet er uvanlig hos ikke-immunsupprimerte pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media