Cytomegalovirus som årsak til toksisk colondilatasjon

Lundin KEA, Selbekk BH, Myrvang B, Løberg EM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Toksisk dilatasjon er en fryktet komplikasjon ved inflammatoriske tilstander i colon, og dette krever ofte umiddelbar kirurgisk behandling. Tilstanden sees ikke sjelden som en komplikasjon til ulcerøs kolitt. Her beskrives en pasient med kjent ulcerøs kolitt. Han ble utredet for feber av ukjent årsak, diaré og allmennsymptomer. Ved mottak hadde han sparsomme kolittsymptomer, og han fikk ingen immunsuppressiv behandling.

Etter hvert mistenkte man at feberen skyldtes infeksjon med cytomegalovirus. Tilstanden forverret seg betydelig et stykke ut i forløpet. Koloskopi påviste utbredte ulcerasjoner, som ved virussykdom. Antiviral behandling mot cytomegalovirus ble umiddelbart igangsatt, men en utvikling av toksisk dilatasjon med truende perforasjon gjorde rask kolektomi nødvendig. Histologisk undersøkelse av preparatet viste utbredte lesjoner forenlig med infeksjon med cytomegalovirus. Dette kliniske bildet er uvanlig hos ikke-immunsupprimerte pasienter.

Anbefalte artikler