Mette Sagsveen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Sagsveen

Mette Sagsveen
29.05.2008
En studie fra USA viste seks ganger så mange tilfeller av feilmedisinering dersom legene var deprimerte. Illustrasjonsfoto. Foto © Annie Engel/zefa/Corbis/SCANPIX Studien ble utført blant leger under...
Mette Sagsveen
05.11.2009
Bruk av statiner kan medføre muskelskade, men CK-nivå i blod sier lite om skadeomfanget. Noen pasienter utvikler muskelsmerter under statinbehandling. I en sveitsisk studie ble sammenhengen mellom...
Mette Sagsveen
05.11.2009
Svært mange kirurger i USA ville ha valgt samme spesialitet dersom de skulle valgt på nytt. Angrer leger på sitt valg av spesialitet? En spørreundersøkelse som nylig er publisert i Archives of...
Mette Sagsveen
13.08.2009
Laparoskopi medfører ikke færre residiv etter operasjon for residiv av lyskebrokk sammenliknet med åpen operasjon. Studien omfattet 47 pasienter som ble randomisert til åpen kirurgi og 49 som ble...
Mette Sagsveen
24.09.2009
Bruk av erytropoesestimulerende faktorer hos anemiske kreftpasienter gir økt risiko for tromboemboliske hendelser og dødsfall. Det viser en ny metaanalyse. Faktorer som stimulerer erytropoesen, blir...
Mette Sagsveen
11.06.2009
Laparoskopisk kolektomi har lavere komplikasjonsrisiko enn åpen kirurgi. Dette viser en amerikansk studie. I studien sammenliknet man 30-dagers komplikasjonsrisiko ved laparoskopisk og åpen kirurgi...
Mette Sagsveen
14.05.2009
Kvelning og traumer er de vanligste dødsårsakene ved snøskredulykker. Fordelingen mellom disse varierer for ulike typer aktivitet. Det viser en kanadisk studie. De vanligste dødsårsakene ved...
Mette Sagsveen
28.05.2009
Meniskskader på MR er et vanlig funn hos middelaldrende og eldre, både med og uten knesmerter. Dette viser en amerikansk studie. MR er blitt en vanlig undersøkelse ved knesmerter. En amerikansk...
Mette Sagsveen
28.05.2009
Man har det siste året sett en økning av denguefeber i India. I 2008 ble det rapportert 12 400 tilfeller. Det er mer enn en fordobling siden året før, men heldigvis er dødeligheten fallende. Under...
Mette Sagsveen
19.11.2009
Fosfodiesterase 4-hemmere er en ny gruppe antiinflammatoriske medikamenter. Disse er under utprøving blant annet i behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom. Roflumilast, som er en slik...
Mette Sagsveen
19.11.2009
Endovaskulær behandling av carotisstenoser medfører flere restenoser og cerebrovaskulære hendelser enn endarterektomi også på lang sikt. Tidligere er det påvist at pasienter som fikk endovaskulær...
Mette Sagsveen
30.04.2009
Diaré hos barn krever nesten to millioner liv per år og er årsaken til totalt 18 % av dødsfall blant barn. Likevel er ikke dette et prioritert forskningsområde. Forskning på type 2-diabetes blir...
Mette Sagsveen
10.09.2009
Hos kvinner som hadde brukt folat i ett år eller mer før graviditeten, var andelen premature fødsler redusert med 50–70%. Dette viser en amerikansk ikke-randomisert studie. Lave nivåer av plasma-...
Mette Sagsveen
05.11.2009
Omskjæring av menn kan forebygge heteroseksuelt overført hivinfeksjon. Det viser en metaanalyse basert på tre afrikanske studier. Før og etter omskjæring. Illustrasjon © Nucleus Medical Art,...
Mette Sagsveen
05.11.2009
Intensiv behandling av type 2-diabetes kan være assosiert med økt dødelighet i visse pasientgrupper. I en ikke-randomisert studie med 503 hjertefriske diabetikere i Kina fikk 28 av pasientene med...
Mette Sagsveen
20.02.2001
Disen ligger tykk rundt det nye studenthuset Driv som venter innrykk av 30 medisinstudenter en tidlig, bekmørk lørdag i Tromsø. Psykolog og sexolog Thore Langfeldt skal snakke om barns seksuelle...
Mette Sagsveen
20.05.2001
Åpningen vat krydret med kulturelle innslag, blant annet jentekoret Cantus Cordis med sangere fra helsefagutdanningenene i Tromsø. Foto M.Sagsveen Nordisk møte for medisinstudenter er et årlig forum...
Mette Sagsveen
30.11.2001
Knut Ivar Berglund og Arnstein Hegge øver på intubasjon. Foto M. Sagsveen Til glede for de ivrige studentene som allerede hadde lagt bak seg fem ukedager med forelesninger og etter helgen skulle...
Mette Sagsveen, Henrik Elias Trønsdal
20.11.2000
MSO-Tromsø på landsseminaret: Svein Olav Syverstad, Audun Vågan, Laila Nilsen, Henrik E. Trønsdal og Solveig Nilsen. Foto M. Sagsveen – Det er akkurat slike temaer det er så vanskelig å snakke med...
Mette Sagsveen
20.05.2000
Etter at både Finland, Sverige og Danmark ble medlemmer i EU, står det nordiske samarbeidet svakere enn før. Det finnes likevel eksempler på blomstrende felles nordisk aktivitet.Nordiske...