Dren er gunstig ved subduralt hematom

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av dren etter evakuering av kronisk subduralt hematom gir bedre overlevelse og færre reevakueringer enn ved lukking uten dren.

Tilbakefall er vanlig etter kirurgisk evakuering av kroniske subdurale hematomer, noe som ofte fører til ny operativ behandling. I en britisk studie ble 108 pasienter randomisert til å få innlagt dren etter evakuering av hematomet, mens 107 ble randomisert til tradisjonell lukking uten dren (1). Det primære endepunkt var tilbakefall med behov for reevakuering av hematomet.

Det var signifikant færre tilbakefall i drengruppen enn i gruppen som fikk tradisjonell behandling (9,3 % versus 24 %). Forskjellen medførte at studien ble avsluttet før det som var planlagt. Dødeligheten seks måneder postoperativt var også signifikant lavere i gruppen med dren (8,6 % versus 18,1 %).

– Peroperativ drenering av hematomet er enkelt å gjøre gjennom et borehull, men ofte tar det tid før den pågående blødningen stanser, sier professor Rune Hennig ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Ved de fleste skandinaviske nevrokirurgiske avdelinger legges det derfor inn et dren som sikrer at resterende blødning dreneres og – ikke minst – at hjernen dermed kan reekspandere, sier han.

– Nytten av passivt dren er allment kjent, selv om gode randomiserte undersøkelser har vært få. Derfor er denne studien viktig. Ved enkelte sentre har man i mange år ikke bare brukt passive dren etter evakuering av subdurale hematomer, man har skylt kaviteten kontinuerlig over et døgns tid til blødningen har stanset og skyllevæsken er blitt klar. Det har vist seg at dette har redusert behovet for ytterligere kirurgi signifikant sammenliknet med bruk av passivt dren alene, sier Hennig.

Anbefalte artikler