Legemiddelbruk og hoftebrudd

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Uheldig legemiddelbruk er utbredt hos eldre og involverer ofte psykotrope legemidler. Bruk av anbefalte psykotrope midler er forbundet med økt risiko for hoftebrudd.

  Marit Stordal Bakken. Foto: Jørgen Barth
  Marit Stordal Bakken. Foto: Jørgen Barth

  Eldre er storforbrukere av legemidler – og ekstra sårbare for negative legemiddeleffekter. Psykotrope legemidler er veletablerte risikofaktorer for fall. Hoftebrudd er en fryktet konsekvens.

  Mitt doktorarbeid er basert på to studier. I den første undersøkte vi legemiddelbruk og forskrivningskvalitet hos akuttinnlagte eldre. Uhensiktsmessig forskrivning var utbredt og involverte ofte psykotrope legemidler. Deretter koblet vi data fra Reseptregisteret og Nasjonalt hoftebruddsregister og fulgte alle i Norge over 60 år (> 900 000 personer) i seks år.

  Bruk av alle typer antidepressiver, hypnotika og sedativer var forbundet med økt risiko for hoftebrudd sammenliknet med ikke-bruk. Mer spesifikt fant vi en nær doblet risiko ved bruk av selektive seretoninreopptakshemmere (SSRI) og andre antidepressiver med liknende virkemåte. Vi fant ingen støtte for at korttidsvirkende benzodiazepiner var sikrere enn langtidsvirkende. Videre var det en overhyppighet av nattlige brudd ved bruk av zopiklon og zolpidem.

  Samlet understreker funnene viktigheten av bevisst forskrivningspraksis. Psykotrope legemidler er hyppig brukt, men har begrenset effekt og høy forekomst av uønskede effekter hos eldre. Eventuell forskrivning bør derfor tilpasses den enkelte og følges nøye. Hvis mulig bør man velge ikke-farmakologiske tiltak. Funnene våre bør undersøkes nærmere i kliniske studier.

  Disputas

  Marit Stordal Bakken disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 11.11. 2015. Tittelen på avhandlingen er Potentially inappropriate drug use and hip fractures among older people – pharmacoepidemiological studies.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media