Malterud K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Malterud K

Stensland P, Malterud K
20.08.1999
Sammendrag Vi beskriver utvikling og kvalitativ evaluering av en klinisk hjemmenotatmetode for konsultasjoner med pasienter med langvarige kroppslige plager uten kliniske funn. Arbeidet er...
Malterud K
10.05.1999
Sammendrag “Ubestemte” helseplager er langvarige tilstander med til dels invalidiserende symptomer, der medisinske undersøkelser ikke gir funn eller forklaring, som kroniske muskelsmerter, kronisk...
Rosendahl K, Aslaksen A, Malterud K
20.06.1998
Sammendrag Til tross for en betydelig teknisk og faglig utvikling i faget radiologi de siste 10-15 år, øker andelen ubesatte stillinger fra år til år. Problemer med rekruttering gir særlig grunn til...
Nilsen CV, Lande SA, Malterud K
30.03.1998
Sammendrag De fleste mennesker har hodepine fra tid til annen. Migrene rammer flere kvinner enn menn, og mye tyder på at det er kvinneovervekt også for den ikke-migrenebetingede hodepinen. Vi har...
Malterud K
20.10.1997
Medisin er et akademisk fagfelt som gjerne vil bygge sin praksis på vitenskapelig kunnskap. Den erfarne kliniker vet imidlertid at ikke all praksis er like godt dokumentert, og at kunnskapsbasert...
Storaas B, Thesen J, Malterud K
10.01.1996
Prosjekt evaluert med fokusgruppemetodikk Sammendrag Med midler fra Statlig handlingsplan for psykisk helsevern og mental helse ble det i Hardanger i 1992 etablert et prosjekt for gruppeveiledning i...