Radiologi - spennende fagområde, utilfredsstillende utdanningssituasjon?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Til tross for en betydelig teknisk og faglig utvikling i faget radiologi de siste 10-15 år, øker andelen ubesattestillinger fra år til år. Problemer med rekruttering gir særlig grunn til bekymring. Målet med undersøkelsen var åbelyse arbeids- og utdanningsforhold for leger under utdanning i radiologi, for å ha et grunnlag for videre utredningom rekrutteringssituasjonen i radiologi. Seks underordnede leger fra en stor røntgenavdeling ble intervjuet ved bruk avfokusgruppeteknikk, og det kvalitative materialet ble bearbeidet og analysert etter Giorgis prinsipper.

  Undersøkelsen viser at leger under utdanning ved en av landets største utdanningsinstitusjoner i radiologi finnerfaget interessant og spennende, men at de føler seg utnyttet som arbeidskraft i avdelingen i utdanningsperioden. De erbekymret over utdanningens kvalitet, som etter informantenes erfaring reduseres betydelig av lite tilgjengeligeoverleger. Den supervisjon som blir gitt, er imidlertid god.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media