Radiologi - spennende fagområde, utilfredsstillende utdanningssituasjon?

Rosendahl K, Aslaksen A, Malterud K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Til tross for en betydelig teknisk og faglig utvikling i faget radiologi de siste 10-15 år, øker andelen ubesatte stillinger fra år til år. Problemer med rekruttering gir særlig grunn til bekymring. Målet med undersøkelsen var å belyse arbeids- og utdanningsforhold for leger under utdanning i radiologi, for å ha et grunnlag for videre utredning om rekrutteringssituasjonen i radiologi. Seks underordnede leger fra en stor røntgenavdeling ble intervjuet ved bruk av fokusgruppeteknikk, og det kvalitative materialet ble bearbeidet og analysert etter Giorgis prinsipper.

Undersøkelsen viser at leger under utdanning ved en av landets største utdanningsinstitusjoner i radiologi finner faget interessant og spennende, men at de føler seg utnyttet som arbeidskraft i avdelingen i utdanningsperioden. De er bekymret over utdanningens kvalitet, som etter informantenes erfaring reduseres betydelig av lite tilgjengelige overleger. Den supervisjon som blir gitt, er imidlertid god.

Anbefalte artikler