Fastlåste kroppslige plager - hjemmenotater gir nye samtaler om kroppen

Stensland P, Malterud K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver utvikling og kvalitativ evaluering av en klinisk hjemmenotatmetode for konsultasjoner med pasienter med langvarige kroppslige plager uten kliniske funn.

Arbeidet er aksjonsforskning i egen praksis. Materialet er hentet fra 36 konsultasjoner med 16 pasienter der metoden er benyttet. Analysen baserer seg på Giorgis fenomenologiske metode.

Prosjektet har gitt kunnskap om klinisk metodeutvikling og om hvordan bruk av hjemmenotater kan påvirke samtaler i møtet med personer fra den aktuelle pasientgruppen. Denne påvirkningen kunne i dette prosjektet oppsummeres som hjemmenotater som medisinsk dokumentasjon, hjemmenotater som innsikt i forståelse, hjemmenotater fra indre dialoger og skriftlige notater kunne gi ny mening til talt budskap.

Hjemmenotater kan gi klinisk relevant informasjon og kan understreke pasientens bidrag og betydning i samtaler om fastlåste plager der det ikke er kroppslige funn. Ved å endre rammene for den kliniske samtalen med hjemmenotater mot en eller flere av disse innfallsvinklene, kan pasienten få en mer likeverdig rolle.

Anbefalte artikler