Fastlåste kroppslige plager - hjemmenotater gir nye samtaler om kroppen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver utvikling og kvalitativ evaluering av en klinisk hjemmenotatmetode for konsultasjoner med pasienter medlangvarige kroppslige plager uten kliniske funn.

  Arbeidet er aksjonsforskning i egen praksis. Materialet er hentet fra 36 konsultasjoner med 16 pasienter der metodener benyttet. Analysen baserer seg på Giorgis fenomenologiske metode.

  Prosjektet har gitt kunnskap om klinisk metodeutvikling og om hvordan bruk av hjemmenotater kan påvirke samtaler imøtet med personer fra den aktuelle pasientgruppen. Denne påvirkningen kunne i dette prosjektet oppsummeres somhjemmenotater som medisinsk dokumentasjon, hjemmenotater som innsikt i forståelse, hjemmenotater fra indre dialoger ogskriftlige notater kunne gi ny mening til talt budskap.

  Hjemmenotater kan gi klinisk relevant informasjon og kan understreke pasientens bidrag og betydning i samtaler omfastlåste plager der det ikke er kroppslige funn. Ved å endre rammene for den kliniske samtalen med hjemmenotater moten eller flere av disse innfallsvinklene, kan pasienten få en mer likeverdig rolle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media