Er hodepine en kvinnesykdom?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De fleste mennesker har hodepine fra tid til annen. Migrene rammer flere kvinner enn menn, og mye tyder på at det erkvinneovervekt også for den ikke-migrenebetingede hodepinen. Vi har gjennomført en litteraturstudie om forekomst,kjønnsfordeling og alvorlighetsgrad av slik hodepine. Vi har sammenfattet resultater fra 13 befolkningsbaserte studierder vi kan beregne forholdet mellom prevalensen av ikke-migrenebetinget hodepine for kvinner og for menn. Artiklenestammer fra alle verdensdeler i tidsrommet 1977-96 og omfatter et utvalg på drøyt 75000 personer. Funnene bekrefter atikke-migrenebetinget hodepine er en kvinnesykdom, i den forstand at samtlige studier viser høyere prevalens hos kvinnerenn hos menn. Kvinneovervekten er ikke så sterk som for migrene - i 11 av 13 undersøkelser finner vi en kjønnsratio på1,00 til 1,50. Ulik definisjon av hodepine i de forskjellige studiene medfører svært varierende prevalenser, men utenat det gir tilsvarende variasjon for kjønnsratio. Litteraturen gir ikke dekning for entydige konklusjoner omkjønnsforskjeller i frekvens av hodepine eller alvorlighetsgrad, selv om mye kan tyde på at det foreliggerkjønnsforskjeller også for disse faktorene. Vi mangler fortsatt kunnskap om hodepine hos kvinner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media