Er hodepine en kvinnesykdom?

Nilsen CV, Lande SA, Malterud K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De fleste mennesker har hodepine fra tid til annen. Migrene rammer flere kvinner enn menn, og mye tyder på at det er kvinneovervekt også for den ikke-migrenebetingede hodepinen. Vi har gjennomført en litteraturstudie om forekomst, kjønnsfordeling og alvorlighetsgrad av slik hodepine. Vi har sammenfattet resultater fra 13 befolkningsbaserte studier der vi kan beregne forholdet mellom prevalensen av ikke-migrenebetinget hodepine for kvinner og for menn. Artiklene stammer fra alle verdensdeler i tidsrommet 1977-96 og omfatter et utvalg på drøyt 75000 personer. Funnene bekrefter at ikke-migrenebetinget hodepine er en kvinnesykdom, i den forstand at samtlige studier viser høyere prevalens hos kvinner enn hos menn. Kvinneovervekten er ikke så sterk som for migrene - i 11 av 13 undersøkelser finner vi en kjønnsratio på 1,00 til 1,50. Ulik definisjon av hodepine i de forskjellige studiene medfører svært varierende prevalenser, men uten at det gir tilsvarende variasjon for kjønnsratio. Litteraturen gir ikke dekning for entydige konklusjoner om kjønnsforskjeller i frekvens av hodepine eller alvorlighetsgrad, selv om mye kan tyde på at det foreligger kjønnsforskjeller også for disse faktorene. Vi mangler fortsatt kunnskap om hodepine hos kvinner.

Anbefalte artikler