Gruppeveiledning i psykiatri i allmennpraksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prosjekt evaluert med fokusgruppemetodikk

  Sammendrag

  Med midler fra Statlig handlingsplan for psykisk helsevern og mental helse ble det i Hardanger i 1992 etablert etprosjekt for gruppeveiledning i psykiatri i allmennpraksis.

  Målsettingen var å bidra til en tverrsektoriell veiledningsmodell og å gi økt kompetanse og interesse for psykiatriblant allmennpraktikere i området. En psykiater med tilleggskompetanse som gruppeanalytiker ble engasjert som veileder.Veiledningsgruppen bestående av sju allmennpraktikere holdt månedlige tretimersmøter over en toårsperiode. Møtene bleetter hvert strukturert med en planlagt faglig del i starten, fulgt av pasientpresentasjon og en mer åpen siste del.Fokusgruppemetodikk ble brukt som evalueringsmetode. Metoden bidrog til kursjustering underveis og la grunnlag forfølgende konklusjon ved prosjektets slutt: Gruppeveiledning i psykiatri kan være et verdifullt redskap til å økepsykiatrikompetanse i allmennpraksis. Det kan gi deltakerne økt trygghet og økt pågangsmot i forhold til psykiatriskeproblemstillinger, og kan også under gitte forutsetninger gi mulighet til å dele såre og vanskelige opplevelser ilegepraksis. Tiltakets overføringsverdi presiseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media