Kateterbasert trombolytisk behandling - aktuelt alternativ ved proksimal dyp venetrombose

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Iliofemoral venøs trombose er ofte assosiert med betydelig morbiditet, og kan forårsake livslange plager i form avtyngdefornemmelse, smerte, hevelse og venøse leggsår. Hensikten med denne artikkelen er å sette søkelyset påkateterbasert trombolytisk behandling som et alternativ til heparin og systemisk trombolytisk behandling ved massiv dypvenetrombose. Prinsippet er at tromben kateteriseres, og at det trombolytiske agens infunderes direkte i tromben via etspesialkateter med multiple sidehull.

  Komplett rekanalisering av iliofemoralsegmentet ble oppnådd hos tre av fire pasienter, mens man oppnådde partielltrombolyse hos én pasient med fire ukers sykehistorie. Ved kontroll to uker etter utskrivning var to pasientersymptomfrie med normale kliniske funn, mens to hadde moderat hevelse og ømhet i tykkleggen. Alle tre kvinner med dyptrombose brukte p-pille på tidspunktet for trombosering, hos to av dem forelå arvelig trombofili.

  Det er rimelig å anta at vellykket rekanalisering etter kateterbasert trombolytisk behandling vil kunne redusereforekomsten av posttrombotisk syndrom, men dette er ikke vist. Kateterbasert trombolytisk behandling forutsetterradiologisk og hematologisk kompetanse og er ressurskrevende når det gjelder medikamenter, engangsutstyr ogmonitorering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media