Kateterbasert trombolytisk behandling - aktuelt alternativ ved proksimal dyp venetrombose

Sandbæk G, Ly B, Johansen AM, Rosales A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Iliofemoral venøs trombose er ofte assosiert med betydelig morbiditet, og kan forårsake livslange plager i form av tyngdefornemmelse, smerte, hevelse og venøse leggsår. Hensikten med denne artikkelen er å sette søkelyset på kateterbasert trombolytisk behandling som et alternativ til heparin og systemisk trombolytisk behandling ved massiv dyp venetrombose. Prinsippet er at tromben kateteriseres, og at det trombolytiske agens infunderes direkte i tromben via et spesialkateter med multiple sidehull.

Komplett rekanalisering av iliofemoralsegmentet ble oppnådd hos tre av fire pasienter, mens man oppnådde partiell trombolyse hos én pasient med fire ukers sykehistorie. Ved kontroll to uker etter utskrivning var to pasienter symptomfrie med normale kliniske funn, mens to hadde moderat hevelse og ømhet i tykkleggen. Alle tre kvinner med dyp trombose brukte p-pille på tidspunktet for trombosering, hos to av dem forelå arvelig trombofili.

Det er rimelig å anta at vellykket rekanalisering etter kateterbasert trombolytisk behandling vil kunne redusere forekomsten av posttrombotisk syndrom, men dette er ikke vist. Kateterbasert trombolytisk behandling forutsetter radiologisk og hematologisk kompetanse og er ressurskrevende når det gjelder medikamenter, engangsutstyr og monitorering.

Anbefalte artikler