Lokal trombolytisk behandling av perifer arteriell trombose og emboli

Staxrud LE, Schilvold A, Ly B, Rosén L, Line PD, Kroese A, Jørgensen JJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Konvensjonell kirurgi som tromboembolektomi er ikke lenger eneste behandlingstilbud ved akutte og subakutte okklusjoner i arterier og karproteser i underekstremitetene.

I perioden mars 1988 til januar 1990 ble 31 pasienter behandlet med lokal streptokinaseinfusjon for okklusjoner i native arterier og karproteser i underekstremitetene. Primær total lyse ble oppnådd hos 20 pasienter, mens partiell eller manglende lyse ble registrert hos 11. Stenoser som årsak til trombosering nødvendiggjorde PTA som tilleggsprosedyre hos 18 pasienter. Kumulativ sannsynlighet for åpen rekonstruksjon etter to år var 48% (30-66%) i totalmaterialet og 74% (56-92%) i gruppen med primært vellykket trombolyse. Behandlingstrengende lokal lyskeblødning oppstod hos fem pasienter.

Behandlingen er ressurskrevende med potensielt alvorlige bivirkninger og bør derfor foregå ved sykehus med endovaskulær og karkirurgisk kompetanse.

Anbefalte artikler