Lærum E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lærum E

Lærum E
10.06.1999
Et felles løft for våre ryggpasienter sikres gjennom arbeid i nettverk Artikkelserien om lumbale ryggplager i Tidsskriftet har på en spennende og tankevekkende måte belyst den enkeltlidelse som...
Brage S, Lærum E
30.04.1999
Sammendrag Rygglidelser forekommer hyppig og genererer store utgifter for helsetjenesten, trygden og arbeidsgiverne. Artikkelen beskriver prevalensen av ryggsmerter og arbeidshindrende rygglidelse i...
Blaasvær S, Lærum E
30.01.1998
Sammendrag 78 pasienter fra bedriftshelsetjeneste og allmennpraksis ble randomisert til intervensjonsgruppe (40 pasienter) for helsepedagogisk tilnærming eller til kontrollgruppe (38 pasienter) for...
Steen E, Haugli L, Lærum E
20.08.1997
Sammendrag Kroniske smertetilstander kan tolkes som resultat av manglende kontroll og mestringsmuligheter i forhold til både indre og ytre krav. Personer med kroniske smertetilstander er gjengangere...
Haugli L, Steen E, Sandvik L, Lærum E
20.08.1997
Sammendrag 67 ansatte med kroniske muskel- og skjelettsmerter fra 20 ulike bedrifter på Østlandet ble forsøkt rehabilitert etter en pedagogisk modell. Ni grupper ble hver ledet av to spesialopplærte...
Lærum E, Ommundsen OE, Grønseth JE, Christiansen A, Fagertun HE
10.10.1996
Sammendrag Vi har utført en randomisert placebokontrollert dobbeltblind undersøkelse med oral diklofenakbehandling som korttidprofylakse mot nye kolikkepisoder i første uken etter initial...
Lærum E
10.10.1996
Sammendrag Det gis en oversikt over epidemiologi, etiologi og forebyggende behandling av steinsykdom i urinveiene. Forekomsten av urolithiasis har økt betydelig etter den annen verdenskrig og rammer...