Avlæring og nylæring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kroniske smertetilstander kan tolkes som resultat av manglende kontroll og mestringsmuligheter i forhold til både indreog ytre krav. Personer med kroniske smertetilstander er gjengangere i både bedrifts- og primærhelsetjenesten, og detsynes som tradisjonell medisinsk behandling og fysioterapi er til liten hjelp. Helsepersonell kan tjene på å læreveilednings- og læringsmetoder som kan bidra til at de kan møte kompleksiteten i pasientens plager.

  23 bedriftshelsearbeidere fra ulike profesjoner ble invitert til å delta i et 150 timers opplæringprogram basert påopplevelses- og prosessorientert pedagogikk. 19 gjennomførte hele programmet, og disse ledet grupper med ansatte medkroniske smertetilstander regelmessig i ett år. Alle opplevde økt grad av handlingsberedskap og en rolleendring iforhold til målgruppen. Bruk av lærings- og veiledningsmetoder som fokuserte på interaksjon og kommunikasjon og det åhjelpe personen med kroniske smerter til selv å finne sine løsninger fremfor å gi tradisjonelle råd var sentralt forøkt grad av handlingsberedskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media