Kan kroniske muskel- og skjelettsmerter reduseres ved læring?

Haugli L, Steen E, Sandvik L, Lærum E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


67 ansatte med kroniske muskel- og skjelettsmerter fra 20 ulike bedrifter på Østlandet ble forsøkt rehabilitert etter en pedagogisk modell. Ni grupper ble hver ledet av to spesialopplærte bedriftshelsearbeidere. De møttes 2-3 timer i arbeidstiden hver annen til tredje uke i over ett år. Sentrale stikkord i læringsmodellen er:

  • Flytting av fokus fra smerter og funksjonshemning til ressurser og muligheter
  • Økt grad av bevissthet på og oppmerksomhet om seg selv
  • Styrking av egen indre autoritet

Resultatene tyder på at deltakelse i en slik gruppe reduserer smerter og plager og styrker den enkeltes evne til å mestre sin livssituasjon. I denne ukontrollerte studien oppgav 41% mindre smerte (p = 0,025), 68% mestret smertene bedre (p < 0,001) og 56% mestret hverdagen bedre (p < 0,001). Sykefraværet sank med 28% (p = 0,039), og behov for fysikalsk behandling ble redusert (p = 0,06).

Anbefalte artikler