Korttidsprofylakse med diklofenak mot residiv av uretersteinskolikk

Lærum E, Ommundsen OE, Grønseth JE, Christiansen A, Fagertun HE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi har utført en randomisert placebokontrollert dobbeltblind undersøkelse med oral diklofenakbehandling som korttidprofylakse mot nye kolikkepisoder i første uken etter initial kolikkbehandling. 41 pasienter fikk 50 mg x 3 diklofenak oralt i sju dager etter at de var utskrevet for kolikk fra Oslo kommunale legevakt (Legevakten) (mindre enn ett døgns opphold), og 39 pasienter fikk tilsvarende placebotabletter.

Antall nye kolikkepisoder per akkumulerte pasientbehandlingsdager var 64/287 i diklofenakgruppen og 119/273 i placebogruppen (p < 0,01).

Forskjellen var størst de første fire behandlingsdagene. En liknende tendens ble funnet for smerteintensiteten med størst forskjell første dag (4,3 mot 2,8 cm på visuell analog skala). Det var ingen forskjell i frekvens eller profil av bivirkninger mellom de to behandlingsgruppene og spontan steinkvitteringsrate var nesten identisk. Reinnleggelsesfrekvensen i sykehus eller Legevakten var 10% i diklofenakgruppen mot 67% i placebogruppen (p < 0,001).

Anbefalte artikler