Kvamme OJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvamme OJ

Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ
10.06.1999
Sammendrag God kommunikasjon mellom primærlege og turnuslege i sykehus ved akuttinnleggelser legger grunnlag for riktig behandling og ressursbruk i sykehuset. Målsettingen med undersøkelsen er å...
Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ
10.06.1999
Sammendrag Artikkelen omhandler hvem primærlegen henvender seg til i somatiske sykehus ved akuttinnleggelser. Formålet har vært å finne ut hvem i sykehuset som er hensiktsmessig førstekontakt for...
Kvamme OJ, Ebbing H, Malde K
20.06.1998
Sammendrag Praksisutvalgene for allmennleger og privatpraktiserende annenlinjespesialister ble opprettet i 1994. De er samarbeidsorganer mellom Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening for å...
Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P
30.10.1997
Sammendrag Leger har i århundrer vært opptatt av å forbedre faglig praksis. De har tradisjonelt vært mindre opptatt av systemforbedringer, og mange har fortsatt den oppfatning at kvalitetsutvikling i...
Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P
30.10.1997
Sammendrag Medisinsk kvalitetsnomenklatur er uoversiktlig, både i norsk og internasjonal sammenheng. Begrepene skal skape forståelse av og være et verktøy innen dette nye og viktige arbeidsområdet...
Kvamme OJ, Hjortdahl P
10.08.1997
Sammendrag Forfattarane tek del i ein europeisk studie som tek føre seg pasientevalueringar av allmennpraksis. Formålet med studien er å utvikla eit valid, reliabelt og brukarvenleg spørjeskjema som...