Hvilke medisinske kvalitetsbegreper bør vi bruke i Norge?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Medisinsk kvalitetsnomenklatur er uoversiktlig, både i norsk og internasjonal sammenheng. Begrepene skal skapeforståelse av og være et verktøy innen dette nye og viktige arbeidsområdet for å bedre kvaliteten av vårt faglegearbeid. De blir ofte brukt tilfeldig, noe diskusjonene om kvalitet kan bære preg av.

  Vi trenger en konsis fagterminologi for å arbeide med kvalitetsutvikling i helsevesenet. I denne artikkelen tarforfatterne opp viktige medisinske kvalitetsbegreper i alfabetisk rekkefølge, og synonymer og likeverdige engelskeuttrykk listes opp. Deretter blir disse begrepene definert og diskutert.

  Formålet med denne artikkelen er å danne en referanse for medisinsk kvalitetsnomenklatur i Norge som er tilpassetinternasjonal litteratur. Forfatterne gjør ikke krav på å ha funnet noen endelige sannheter. Både valg av hvilkebegreper vi bør bruke og definisjoner av disse er en kontinuerlig prosess, og bør følge de prinsippene som gjelder forannen kvalitetsutvikling.

  Vi anbefaler inntil videre disse begrepene brukt som referanse for norsk medisinsk kvalitetsnomenklatur, ogoppfordrer til videre arbeid med dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media