Hvilke medisinske kvalitetsbegreper bør vi bruke i Norge?

Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Medisinsk kvalitetsnomenklatur er uoversiktlig, både i norsk og internasjonal sammenheng. Begrepene skal skape forståelse av og være et verktøy innen dette nye og viktige arbeidsområdet for å bedre kvaliteten av vårt faglege arbeid. De blir ofte brukt tilfeldig, noe diskusjonene om kvalitet kan bære preg av.

Vi trenger en konsis fagterminologi for å arbeide med kvalitetsutvikling i helsevesenet. I denne artikkelen tar forfatterne opp viktige medisinske kvalitetsbegreper i alfabetisk rekkefølge, og synonymer og likeverdige engelske uttrykk listes opp. Deretter blir disse begrepene definert og diskutert.

Formålet med denne artikkelen er å danne en referanse for medisinsk kvalitetsnomenklatur i Norge som er tilpasset internasjonal litteratur. Forfatterne gjør ikke krav på å ha funnet noen endelige sannheter. Både valg av hvilke begreper vi bør bruke og definisjoner av disse er en kontinuerlig prosess, og bør følge de prinsippene som gjelder for annen kvalitetsutvikling.

Vi anbefaler inntil videre disse begrepene brukt som referanse for norsk medisinsk kvalitetsnomenklatur, og oppfordrer til videre arbeid med dette.

Anbefalte artikler