Brukes normaltariffen feil?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Praksisutvalgene for allmennleger og privatpraktiserende annenlinjespesialister ble opprettet i 1994. De ersamarbeidsorganer mellom Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening for å vurdere legers takstbruk. På grunn avuoverensstemmelser mellom partene ble arbeidet i utvalget for allmennmedisin lagt ned høsten 1996. Etter forhandlingerfortsatte arbeidet i dette praksisutvalget fra sommeren 1997. Vi, som er Legeforeningens representanter, har gjennomdeltakelse i utvalgets arbeid fått innsyn i ulike saker, og har et særskilt utgangspunkt for å reflektere overallmennlegenes takstbruk og over saksbehandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media