Brukes normaltariffen feil?

Kvamme OJ, Ebbing H, Malde K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Praksisutvalgene for allmennleger og privatpraktiserende annenlinjespesialister ble opprettet i 1994. De er samarbeidsorganer mellom Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening for å vurdere legers takstbruk. På grunn av uoverensstemmelser mellom partene ble arbeidet i utvalget for allmennmedisin lagt ned høsten 1996. Etter forhandlinger fortsatte arbeidet i dette praksisutvalget fra sommeren 1997. Vi, som er Legeforeningens representanter, har gjennom deltakelse i utvalgets arbeid fått innsyn i ulike saker, og har et særskilt utgangspunkt for å reflektere over allmennlegenes takstbruk og over saksbehandlingen.

Anbefalte artikler