Knut E.A. Lundin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut E.A. Lundin

Sunneva Stokke, Ingeborg L. Solberg, Per Grøttum, Knut E.A. Lundin, Kristin M. Heggen, Jarle Breivik
16.08.2019
Education authorities, students and employers are placing increasing demands on quality in higher education. A large emphasis is also being placed on students taking an active role in the development...
Sunneva Stokke, Ingeborg L. Solberg, Per Grøttum, Knut E.A. Lundin, Kristin M. Heggen, Jarle Breivik
15.08.2019
Utdanningsmyndigheter, studenter og arbeidsliv stiller i økende grad krav til kvalitet i høyere utdanning. Samtidig blir det lagt stor vekt på at studentene skal ha en aktiv rolle i utviklingen av...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
31.10.2017
As a part of a major review of the medical degree programme in Oslo, elective courses were introduced for the first time in the spring term of 2017. We believe this will give opportunities for in-...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
30.10.2017
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017. Vi mener det kan gi mulighet for faglig fordypning og nyttige erfaringer...
Knut E.A. Lundin
15.02.2007
Det er gledelig at debattmøtet i Norsk indremedisinsk forening blir lagt merke til. Det er også bra at Ole Morten Rønning er enig i at fagfeltet slagomsorg må styrkes. Intensjonen med møtet var...
Knut E.A. Lundin, Kjell Kett
16.11.2006
Gastroøsofageal reflukssykdom er en meget vanlig tilstand. Den behandles best med såkalte protonpumpehemmere, som effektivt hemmer H + /K + -ATPase i ventrikkelens parietalceller. Medikamentgruppen...
Knut E.A. Lundin
05.01.2006
Indremedisinsk mangfold. Foto Norsk indremedisinsk forening Indremedisin er et bærende fag i sykehusstrukturen. Mange pasienter innen andre fag kan behandles elektivt. Det er sjelden tilfellet med...
Knut E.A. Lundin, Tom Glomsaker
08.06.2006
Sverige innfører nå et system med basisspesialiteter, grenspesialiteter og tilleggsspesialiteter som erstatning for et system med bare hovedspesialiteter. Dette vil få følger for debatten om...
Knut E.A. Lundin
22.04.2004
Norsk indremedisin trenger norsk hjertemedisin like mye som norsk hjertemedisin trenger norsk indremedisin. I flere numre av Tidsskriftet denne vinteren har ledende fagpersoner innen norsk kardiologi...
Knut E.A. Lundin, Inger Nina Farstad, Ludvig M. Sollid
20.11.2003
Et klinisk bilde av cøliaki ble først beskrevet av Areteus fra Kappadokia i det annet århundre før Kristus. Det var Samuel Gee som i 1887 fikk æren for å ha beskrevet sykdommen – med debut i barneår...
Ludvig M. Sollid, Knut E.A. Lundin
20.11.2003
Blant de kroniske betennelsessykdommene står cøliaki i en særstilling, fordi den utløses ved inntak av gluten. Sykdommen forsvinner når gluten elimineres fra dietten. Dette danner grunnlaget for...
Astrid Løvik, Knut E.A. Lundin
20.11.2003
Cøliaki er en av de vanligste kroniske sykdommene i den vestlige verden. Sykdommen har en prevalens på 1 : 200 eller hyppigere, og enhver lege vil bli stilt overfor pasientenes varierte kliniske...
Bjørn Moum, Knut E.A. Lundin
29.04.2014
Treatment of ulcerative colitis and Crohn’s disease with biological medicines is usually effective, but costly. The patent on the first medicine to come on the market has expired, and a much cheaper...
Knut E.A. Lundin
06.09.2011
Löfberg, Robert Inflammatorisk tarmsjukdom 128 s, tab, ill. Stockholm: Läkartidningen Förlag, 2010. Pris SEK 210 ISBN 978-91-978805-0-3 Våre svenske kolleger har i den lille boken Inflammatorisk...
Bjørn Moum, Knut E.A. Lundin
29.04.2014
Behandling av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom med biologiske legemidler er vanligvis effektivt, men kostbart. Patentet på det første medikamentet som kom på markedet, har utløpt, og et mye billigere...
Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os
14.01.2014
Kunnskapen om virkninger av ulike karaktersystemer på medisinstudiet er begrenset. Vi mener at en gradert skala med bokstavkarakterer, med bruk av bestått/ikke bestått i enkelte emner, er best egnet...
Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os
11.03.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 hadde vi en kommentar om karaktersystemet på medisinstudiet i Oslo ( 1 ). Per Brodal, som var en sentral talsperson for å innføre bestått/ikke bestått på alle eksamener i...
Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os
11.03.2014
Per Brodal gjentar i sitt innlegg kritikken mot å innføre et karaktersystem som kombinerer bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått på medisinstudiet i Oslo ( 1 ). Brodal hevder at en overgang til A...