()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Brodal gjentar i sitt innlegg kritikken mot å innføre et karaktersystem som kombinerer bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått på medisinstudiet i Oslo (1).

  Brodal hevder at en overgang til A-F-skala vil skape problemer når det gjelder grensen for ikke bestått, og han mener at vi ikke forholder oss til dette. Spørsmålet var ikke tema i vår kommentartikkel (2). Problemstillingen er omtalt i den reviderte studieplanen, hvor det fastslås at de faglige kravene for å få beståttkarakter ved medisinstudiet i Oslo ikke skal nedjusteres: «Grensen for ikke bestått vil ikke nedjusteres» (3).

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 14.1.2014. http://tidsskriftet.no/article/3120231/

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media