Grensen for bestått

Jan Frich, Knut E.A. Lundin, Ingrid Os Om forfatterne

Per Brodal gjentar i sitt innlegg kritikken mot å innføre et karaktersystem som kombinerer bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått på medisinstudiet i Oslo (1).

Brodal hevder at en overgang til A-F-skala vil skape problemer når det gjelder grensen for ikke bestått, og han mener at vi ikke forholder oss til dette. Spørsmålet var ikke tema i vår kommentartikkel (2). Problemstillingen er omtalt i den reviderte studieplanen, hvor det fastslås at de faglige kravene for å få beståttkarakter ved medisinstudiet i Oslo ikke skal nedjusteres: «Grensen for ikke bestått vil ikke nedjusteres» (3).

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 14.1.2014. http://tidsskriftet.no/article/3120231/

1

Brodal P. Fortsatt svake argumenter for graderte karakterer. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 14. http://tidsskriftet.no/article/3109819 (13.1.2014).

2

Frich J, Lundin KEA, Os I. Karaktersystemet – avveining mellom ulike hensyn. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 14 – 5. [PubMed]

3

Oslo 2014 – revisjon av profesjonsstudiet i medisin. www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014 (13.1.2014).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler