Klepp K-I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Klepp K-I

Klepp K-I
20.10.1999
Effektiv håndheving av 18-årsgrensen er nødvendig Fra midten av 1970-årene og frem til 1990 så vi en markant nedgang i andel dagligrøykere blant norske ungdomsskoleelever. I 1990-årene har nedgangen...
Lien N, Klepp K-I
20.06.1999
Sammendrag Formålet med undersøkelsen var å beskrive frukt- og grønnsakinntaket hos gutter og jenter i en tenåringskohort med henblikk på endringer, kjønnsforskjeller og stabilitet over tid. I 1990...
Klepp K-I, Andersen LF, de Paoli M, Halvorsen M, Bjørneboe G-EA
10.09.1998
Sammendrag Undersøkelser gjennomført tidlig i 1990-årene viste at skolemåltidet på flere områder ikke fungerte tilfredsstillende, og at skoleelever, som befolkningen for øvrig, burde spise mer...
Friestad C, Klepp K-I
30.09.1997
Sammendrag Flere undersøkelser har vist at tradisjonelle kjønnsforskjeller i røykeandel er i ferd med å jevnes ut, slik at det å røyke nå er like vanlig blant unge jenter som blant gutter. Dette har...
Klepp K-I
20.02.1997
I enkelte medisinske forskningsmiljøer finnes det fortsatt en sterk skepsis til bruk av kvalitative metoder. Informasjon som ikke kan måles og kvantifiseres betraktes som mykdata og dermed som mindre...
Klepp K-I, Aas H Natvig, Waahlberg RW
30.10.1996
Sammendrag På tross av 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol i Norge, ser vi at en stor andel av yngre skoleelever drikker alkohol. Vi gjennomførte en en toårig prospektiv kohortundersøkelse av...
Klepp K-I, Aas H Natvig, Mæland JG, Alsaker F
30.06.1996
En treårs oppfølgingsundersøkelse Sammendrag Hensikten med denne undersøkelsen var å studere hvordan skoleungdom vurderer sin egen helse og hvordan denne vurderingen endrer seg over tid. Et...
Friestad C, Klepp K-I
20.02.1996
En tre års oppfølgingsundersøkelse av ungdoms røykevaner I flere undersøkelser er det antydet at de siste årenes nedgang i andelen dagligrøykere blant ungdom har flatet ut og for enkelte grupper vist...