Opplevd tilgang på alkohol blant ungdomsskoleelever

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På tross av 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol i Norge, ser vi at en stor andel av yngre skoleelever drikkeralkohol. Vi gjennomførte en en toårig prospektiv kohortundersøkelse av opplevd alkohol-tilgjengelighet blant etrepresentativt utvalg av 7.-klassinger i Hordaland fylke (861 elever deltok både i 1990 og i 1992). Få eldre venner tilå kjøpe for seg, få av venner og ta hjemme uten lov var de mulige kildene til alkohol som 13- og 15-åringene nevnteoftest, enten de drakk alkohol eller ei. Blant 15 år gamle gutter som drakk alkohol, oppgav hele 21% at de ville kjøpealkohol selv. Opplevd tilgang på alkohol og alkoholkilder i 1990 predikerte deltakernes alkoholbruk i 1992 selv når vikontrollerte for alkoholbruk i 1990 og sosial pråvirkning fra foreldre og jevnaldrende. Vi anbefaler at foreldre skaperet hjemmemiljø med restriktiv tilgang på alkohol, og at alkoholforebyggende tiltak overfor eldre ungdom understreker denegative konsekvensene av langing av alkohol til yngre ungdom. Videre bør håndhevingen av eksisterende lovgivningstyrkes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media