Opplevd tilgang på alkohol blant ungdomsskoleelever

Klepp K-I, Aas H Natvig, Waahlberg RW Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På tross av 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol i Norge, ser vi at en stor andel av yngre skoleelever drikker alkohol. Vi gjennomførte en en toårig prospektiv kohortundersøkelse av opplevd alkohol-tilgjengelighet blant et representativt utvalg av 7.-klassinger i Hordaland fylke (861 elever deltok både i 1990 og i 1992). Få eldre venner til å kjøpe for seg, få av venner og ta hjemme uten lov var de mulige kildene til alkohol som 13- og 15-åringene nevnte oftest, enten de drakk alkohol eller ei. Blant 15 år gamle gutter som drakk alkohol, oppgav hele 21% at de ville kjøpe alkohol selv. Opplevd tilgang på alkohol og alkoholkilder i 1990 predikerte deltakernes alkoholbruk i 1992 selv når vi kontrollerte for alkoholbruk i 1990 og sosial pråvirkning fra foreldre og jevnaldrende. Vi anbefaler at foreldre skaper et hjemmemiljø med restriktiv tilgang på alkohol, og at alkoholforebyggende tiltak overfor eldre ungdom understreker de negative konsekvensene av langing av alkohol til yngre ungdom. Videre bør håndhevingen av eksisterende lovgivning styrkes.

Anbefalte artikler