Frukt- og grønnsakinntak i en tenåringskohort - observert endring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med undersøkelsen var å beskrive frukt- og grønnsakinntaket hos gutter og jenter i en tenåringskohort medhenblikk på endringer, kjønnsforskjeller og stabilitet over tid.

  I 1990 ble et representativt utvalg av 13-åringer i Hordaland fylke rekruttert (n = 924) og deretterregelmessig fulgt opp med spørreundersøkelser frem til de ble 19 år. Hyppigheten av inntakene gikk dramatisk ned fra13- til 19-årsalderen. Ved 13-årsalderen oppgav 57% at de spiste frukt daglig, mens bare 21% av guttene og 37% avjentene oppgav å spise frukt daglig ved 19-årsalderen. Tilsvarende resultater for grønnsakinntaket viste at 42% oppgavå spise grønnsaker daglig ved 13-årsalderen, mens bare 29% oppgav å spise grønnsaker daglig ved 19-årsalderen. Ingenklare kjønnsforskjeller ble påvist i hyppigheten av frukt- eller grønnsakinntaket. Inntaksfrekvensen på gruppenivå ved13-årsalderen var en god indikator for inntaksfrekvensen på et senere tidspunkt i tenårene.

  Mens barneskole- og ungdomsskoleelever til nå har vært en viktig målgruppe for kampanjer for å øke frukt- oggrønnsakinntaket, peker vår undersøkelse på viktigheten av også å sette søkelyset på gruppen eldre ungdom/unge voksne itiden fremover.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media