Tiltak for å fremme sunne kostvaner blant skoleelever

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Undersøkelser gjennomført tidlig i 1990-årene viste at skolemåltidet på flere områder ikke fungerte tilfredsstillende,og at skoleelever, som befolkningen for øvrig, burde spise mer fruktog grønnsaker. Statens ernæringsråd valgte derfor åprioritere arbeidet for å fremme velorganiserte skolemåltider og øke frukt- og grønnsakkonsumet blant skoleelever. Enrekke tiltak har vært gjennomført de siste årene. Disse inkluderer utarbeiding av retningslinjer oginformasjonsmateriell for skolemåltidet, økonomisk støtte til forsøk med kantinedrift, landsomfattende matpakkeaksjon,møter med kommunale skole- og helsemyndigheter for å få satt mat i skolen på den politiske dagsordenen, innføring avabonnementsordning for frukt og grønnsaker og en strategisk bruk av massemediene. Resultater fra en pågående evalueringviser at tiltakene kan ha bidratt til en positiv utvikling når det gjelder organisering av skolemåltidet. Blant anneter tilsynet for de yngste elevene bedret, flere elever har fått 20 minutters spisepause og flere ungdomsskoler har fåttkantine og et bedre mattilbud. Det er imidlertid kun halvparten av skolene som har kjennskap til retningslinjene og enny forskrift som regulerer skolemåltidet, og det er fortsatt langt frem før alle skoler har et tilfredsstillendeskolemåltid. Helsepersonell har en viktig pådriverrolle, ikke minst for å sikre at dette arbeidet blir prioritert påpolitisk nivå også lokalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media