Fra eksperimentering til vanerøyking

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En tre års oppfølgingsundersøkelse av ungdoms røykevaner

  I flere undersøkelser er det antydet at de siste årenes nedgang i andelen dagligrøykere blant ungdom har flatet utog for enkelte grupper vist en stigende tendens. Samtidig holder andelen som eksperimenterer med tobakk i løpet avungdomstiden, seg relativt stabil. Denne artikkelen presenterer funnene fra en prospektiv kohortundersøkelse avutviklingen av ungdoms røykevaner fra 13 til 16 års alder. Utgangspunktet er et representativt utvalg 13-åringer iHordaland fylke i 1990 (N = 1195). Data fra årlige oppfølgingsundersøkelser i 1991, 1992 og 1993 erinkludert. Resultatene viser at 60% av ungdommene har prøvd å røyke ved 15 års alder. For ca. halvparten av dem somprøver å røyke, er eksperimenteringen innledningen til en røykekarriere som utvikles fra sporadisk bruk frem tilregelmessig røyking. Ved 16 års alder er andelen dagligrøykere 28% blant jentene og 16% blant guttene. Røykestatus ved13 års alder er en sterk prediktor for regelmessig røyking tre år senere. De tidlige ungdomsårene er en kritisk periodei det tobakksforebyggende arbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media