Selvrapportert helse blant yngre tenåringer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En treårs oppfølgingsundersøkelse

  Sammendrag

  Hensikten med denne undersøkelsen var å studere hvordan skoleungdom vurderer sin egen helse og hvordan dennevurderingen endrer seg over tid. Et representativt utvalg av 7.-klassinger i Hordaland fylke (510 gutter og 414 jenter)ble fulgt hvert år fra 1990 til 1993. Resultatene viser at det var klare kjønnsforskjeller mht. selvrapportert helseblant yngre tenåringer. Jentene oppgav flere helseplager, var mer deprimerte og vurderte sin egen helse som mindre godsammenliknet med jevnaldrende gutter. Det var en tendens til at disse forskjellene økte med økende alder. Tenåringenesvurdering av egen helse viste en høy grad av stabilitet over den studerte treårsperioden, og det var i stor grad desamme ungdommene som rapporterte om både helseplager, depresjon og mindre god generell helse. Slike klager bør tasalvorlig, fordi de kan være uttrykk for behov for enten medisinsk eller psykologisk hjelp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media