Kjeldsen SE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjeldsen SE

Kjeldsen SE, Midtbø K, Os I, Westheim A for the Norwegian ASCOT SteeringCommittee
20.05.1999
Sammendrag Kalsiumantagonister har fått stor anvendelse hos pasienter med hypertensjon, men det har inntil nylig vært lite data som viser at medikamentgruppen forebygger komplikasjoner til...
Kjeldsen SE
30.09.1998
Sammendrag Tidsskriftet har på lederplass kommentert resultatene av HOT-studien og oppslaget i Aftenposten om denne. Redaktørene har misbrukt sin posisjon til å skrive en faglig svak, unøyaktig og...
von Brandis P, Kjeldsen SE, Gjesdal K
20.06.1997
Sammendrag Plutselig hjertedød utgjør 10-20% av alle dødsfall i den vestlige verden. I 75% av tilfellene finner man en koronar årsak, og risiko for plutselig hjertedød øker med økende grad av...
Kjeldsen SE, Omvik P
10.02.1996
Blodtrykkssenkende behandling med AT1-reseptorantagonist Sammendrag Renin-angiotensin-systemet kan gjennom effekter av angiotensin II være involvert i patogenesen ved essensiell hypertensjon, men kan...
Kjeldsen SE, Syvertsen JO, Lund-Johansen P
10.01.1996
Sammendrag Det er vist i mange randomiserte, prospektive kontrollerte kliniske forsøk at behandling av hypertensjon med diuretika og/eller betablokkere har preventiv effekt på kardiovaskulære...
Kjeldsen SE, Westheim AS
10.01.1996
En kommentar til resultater fra nylig publiserte undersøkelser Sammendrag Flere viktige undersøkelser av kalsiumantagonister hos pasienter med hypertensjon og hjertesvikt er nylig blitt presentert...
Tomten SE, Nilsson S, Kjeldsen SE, Westheim A
10.01.1996
Sammendrag Effekten av a1-blokade (doxazosin, 4 mg daglig) på maksimalt oksygenopptak (VO2 maks) og fysisk utholdenhet ble undersøkt hos 16 veltrente menn med mild hypertensjon i et randomisert,...