Losartan og LIFE-studien

Kjeldsen SE, Omvik P Om forfatterne
Artikkel

Blodtrykkssenkende behandling med AT1-reseptorantagonist

Sammendrag


Renin-angiotensin-systemet kan gjennom effekter av angiotensin II være involvert i patogenesen ved essensiell hypertensjon, men kan også være involvert i ledsagende venstre ventrikkel-hypertrofi. Behandling med angiotensinkonverterende enzymhemmer (ACE-hemmer) senker blodtrykket og kan redusere venstre ventrikkel-hypertrofi. ACE-hemmere stopper imidlertid ikke all produksjon av, eller effekter av angiotensin II. Bivirkninger som tørrhoste og stigning i kreatininverdi ved ACE-hemning er blitt assosiert med redusert nedbrytning av bradykinin. Den første spesifikke og selektive angiotensin II-1 (AT1)-reseptorantagonist, losartan (Cozaar), er nå blitt godkjent. I et nytt klinisk forsøk, Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension (LIFE), vil 8300 hypertonikere med venstre ventrikkel-hypertrofi i Skandinavia og USA bli randomisert til dobbeltblind sammenlikning over fem år av atenolol og losartan med henblikk på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

Anbefalte artikler