Losartan og LIFE-studien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Blodtrykkssenkende behandling med AT1-reseptorantagonist

  Sammendrag

  Renin-angiotensin-systemet kan gjennom effekter av angiotensin II være involvert i patogenesen ved essensiellhypertensjon, men kan også være involvert i ledsagende venstre ventrikkel-hypertrofi. Behandling medangiotensinkonverterende enzymhemmer (ACE-hemmer) senker blodtrykket og kan redusere venstre ventrikkel-hypertrofi.ACE-hemmere stopper imidlertid ikke all produksjon av, eller effekter av angiotensin II. Bivirkninger som tørrhoste ogstigning i kreatininverdi ved ACE-hemning er blitt assosiert med redusert nedbrytning av bradykinin. Den førstespesifikke og selektive angiotensin II-1 (AT1)-reseptorantagonist, losartan (Cozaar), er nå blitt godkjent. I et nyttklinisk forsøk, Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension (LIFE), vil 8300 hypertonikere med venstreventrikkel-hypertrofi i Skandinavia og USA bli randomisert til dobbeltblind sammenlikning over fem år av atenolol oglosartan med henblikk på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media