Effekt av a1-blokade på maksimalt oksygenopptak og fysisk utholdenhet hos hypertensive menn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Effekten av a1-blokade (doxazosin, 4 mg daglig) på maksimalt oksygenopptak (VO2 maks) og fysisk utholdenhet bleundersøkt hos 16 veltrente menn med mild hypertensjon i et randomisert, placebokontrollert, dobbeltblindt kryssforsøkover to perioder på fire uker. Maksimalt arbeid oppnådd ved trinnvis økende belastning på ergometersykkel og VO2 maksble redusert med 16 6 3 W (middelverdi 6 SE) og 3 6 1 ml 3 kg-1 3 min-1 med doxazosin (p , 0,001 for begge), ogløpstiden på 5000 meter økte med 43 6 12 s (p , 0,05). a1-blokade fører således til en moderat reduksjon i VO2 maks ogi fysisk utholdenhet hos veltrente menn med mild hypertensjon. Uforandret hjertefrekvens under, og lavere systoliskblodtrykk straks etter løpet (9 6 4 mmHg, p , 0,05) tyder på en gunstigere hemodynamisk belastning. Under a1-blokademed doxazosin bør derfor fysisk aktivitet kunne utføres tryggere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media