Kalsiumantagonister i behandlingen av hypertensjon og hjertesvikt

Kjeldsen SE, Westheim AS Om forfatterne
Artikkel

En kommentar til resultater fra nylig publiserte undersøkelser

Sammendrag


Flere viktige undersøkelser av kalsiumantagonister hos pasienter med hypertensjon og hjertesvikt er nylig blitt presentert eller publisert. I en amerikansk pasient-kontroll-undersøkelse (case control study), ble høy dose av kalsiumantagonist assosiert med høy risiko for hjerteinfarkt, men seleksjonsbias kunne ikke utelukkes. Forklaringen kan være så enkel som at høyrisikopasienter av en eller annen årsak har fått høye doser med kalsiumantagonist, dvs. deres høye risiko av andre, ukjente årsaker er forklaringen på hvorfor de får mer hjerteinfarkt. Ellers viser undersøkelsene redusert hyppighet av kardiovaskulære komplikasjoner, redusert dødelighet og mindre progresjon av aterosklerose. Flere store undersøkelser med adekvat design og statistisk styrke er imidlertid underveis (STOP II, NORDIL, HOT, INSIGHT og ALLHAT). Først når disse undersøkelsene foreligger, vil man kjenne kalsiumantagonistenes endelige plass i behandlingen av hypertensjon og relaterte hjerte- og karsykdommer.

Anbefalte artikler