Kalsiumantagonister i behandlingen av hypertensjon og hjertesvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kommentar til resultater fra nylig publiserte undersøkelser

  Sammendrag

  Flere viktige undersøkelser av kalsiumantagonister hos pasienter med hypertensjon og hjertesvikt er nylig blittpresentert eller publisert. I en amerikansk pasient-kontroll-undersøkelse (case control study), ble høy dose avkalsiumantagonist assosiert med høy risiko for hjerteinfarkt, men seleksjonsbias kunne ikke utelukkes. Forklaringen kanvære så enkel som at høyrisikopasienter av en eller annen årsak har fått høye doser med kalsiumantagonist, dvs. dereshøye risiko av andre, ukjente årsaker er forklaringen på hvorfor de får mer hjerteinfarkt. Ellers viser undersøkelseneredusert hyppighet av kardiovaskulære komplikasjoner, redusert dødelighet og mindre progresjon av aterosklerose. Flerestore undersøkelser med adekvat design og statistisk styrke er imidlertid underveis (STOP II, NORDIL, HOT, INSIGHT ogALLHAT). Først når disse undersøkelsene foreligger, vil man kjenne kalsiumantagonistenes endelige plass i behandlingenav hypertensjon og relaterte hjerte- og karsykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media