Oversikt over hypertensjonsstudier med kalsiumantagonister

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kalsiumantagonister har fått stor anvendelse hos pasienter med hypertensjon, men det har inntil nylig vært lite datasom viser at medikamentgruppen forebygger komplikasjoner til hypertensjon. Studiene STONE, SYST-EUR og SYST-CHINA visteat langsomtvirkende kalsiumantagonister av typen dihydropyridiner er effektive sammenliknet med placebo, og særlig hospasienter med isolert systolisk hypertensjon og diabetes. Pågående prospektive og randomiserte studier som STOP II,INSIGHT, NORDIL, ALLHAT og ASCOT vil kunne avgjøre om kalsiumantagonister er bedre enn behandling med diuretikum avtypen tiazid (± amilorid) og betabokkere. ASCOT, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, tester hypotesen om atamlodipin er mer effektiv enn atenolol i å forebygge kardiale komplikasjoner til hypertensjon. I studien inngår 18000hypertonikere, derav 2 000 i Norge, som også har andre risikofaktorer som f.eks. diabetes. Studien vil også teste densåkalte lipidhypotesen ved randomisering av pasientene i faktoriell design til enten det kolesterolsenkendemedikamentet atorvastatin eller til placebo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media