Kjekshus J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjekshus J

Westheim A, Dickstein K, Gundersen T, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Samstad S, Smith P
30.09.1999
Sammendrag Et handlingsprogram om undersøkelser og behandling av pasienter med hjertesvikt ble publisert i Tidsskriftet i 1994. Siden den gang er det kommet flere tilsvarende publikasjoner, bl.a. fra...
Gullestad L, Bjørnerheim R, Offstad J, Endresen K, Forfang K, Kjekshus J, Hansteen V
10.01.1999
Sammendrag Det er foretatt en retrospektiv analyse av bruken av b-blokkere hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av pasienter med stabil angina pectoris henvist til angiografisk utredning ved...
Hole T, Dickstein K, Gundersen T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Westheim AS
20.06.1997
Sammendrag Gjennom sin verknad på kalsiumkanalen har kalsiumkanalblokkarane negativ effekt på transmembransk transport av kalsium. Dette gjev i varierande grad negativ inotrop effekt...
Kjekshus J
20.06.1997
I dette nummer av Tidsskriftet gjennomgår Torstein Gundersen de betydelige fremskritt som er dokumentert de siste årene når det gjelder å forebygge mortalitet og morbiditet hos diabetikere etter...
Gundersen T, Dickstein K, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik P, Smith P, Westheim A
10.02.1997
Sammendrag Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstre ventrikkel-funksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer...
Kjekshus J, Færgeman O
20.11.1996
Et av de mest debatterte medisinske spørsmål har i mange år vært om reduksjon av blodets kolesterolinnhold kan forebygge iskemisk hjertesykdom uten at det oppstår risiko for annen sykdom. I løpet av...
Kjekshus J
10.06.1996
Akutt infarkt fører til en forbigående reduksjon av venstre ventrikkels funksjon som kompenseres ved myokardhypertrofi utenfor, og fibrose inne i infarktet. Dette fører i de fleste tilfeller til...