Kåresen R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kåresen R

Kåresen R, Bø JK, Haustveit S, Hervik A, Thoresen SØ
10.10.1999
Sammendrag Artikkelen er en analyse av første runde av mammografiscreeningen i Oslo overført på hele landet. Mammografiscreening av kvinner mellom 50 og 69 år ble startet i Akerhus, Hordaland, Oslo...
Kåresen R, Jacobsen U, Sauer T, Skaane P
10.10.1999
Sammendrag I årene 1988 til og med 1995 ble all diagnostikk og behandling av sykdom i mamma prospektivt registrert. Vi presenterer resultatene fra denne registreringen og effekten den hadde på...
Schou I, Kåresen R, Lensby A
10.10.1999
Sammendrag Fra mai 1997 ble alle brystkreftpasienter operert med ablatio simplex bedt om å ta kontakt med primærlegen etter seks måneder for videre kontroll. I tillegg til muntlig informasjon fikk...
Schlichting E, Babovic A, Kåresen R
30.05.1999
Påvisning av såkalt vaktpostlymfeknute (sentinel node) kan være et gjennombrudd for kirurgisk onkologi En vaktpostlymfeknute defineres som den første lymfeknuten som mottar lymfedrenasje fra en tumor...
Enger H, Pettersen EH, Schlichting E, Kåresen R, Guldvog I, Sauer T
10.09.1998
Sammendrag Brystbevarende operasjon har vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1986. Vi ønsket å se om residivfrekvensen i vårt materiale er i samsvar med internasjonale resultater. For å unngå lokalt...
Raabe NK, Fosså SD, Kåresen R
30.10.1997
Sammendrag En retrospektiv studie av 1 942 radikal-opererte kvinner med histologisk verifisert primær invasiv brystkreft presenteres. Pasientene ble behandlet i løpet av 1980-89 i ett av fire...
Kåresen R
30.10.1997
I dette nummer av Tidsskriftet publiseres fire artikler om brystkreftsykdommen (1-4). Per-Henrik Zahl belyser med data fra Kreftregisteret hvordan forekomsten og dødeligheten har endret seg gjennom...