Primær invasiv cancer mammae i Oslo 1980-89

Raabe NK, Fosså SD, Kåresen R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En retrospektiv studie av 1 942 radikal-opererte kvinner med histologisk verifisert primær invasiv brystkreft presenteres. Pasientene ble behandlet i løpet av 1980-89 i ett av fire kommunale Oslo-sykehus eller i Det Norske Radiumhospital. Behandling og prognose er relatert til kliniske variabler og sykehuskategori. Medianverdi av antall fjernede aksillære lymfeknuter var åtte i kommunale sykehus sammenliknet med 14 i Radiumhospitalet. Til tross for nasjonale anbefalinger i 1981 ble østrogenreseptoranalyse utført hos 62% av pasientene (kommunale sykehus 60%, Radiumhospitalet 85%) i løpet av 1984-86. Bare 36% av pasientene med fire eller flere aksillære lymfeknutemetastaser (kommunale sykehus 32%, Radiumhospitalet 67%) og 53% av pasientene med pT3/pT4-svulster fikk adjuvant hormonbehandling. Fem og ti års cancerrelatert overlevelse var 83% og 71% for alle pasientene uten signifikant forskjell mellom sykehus-kategoriene. Undersøkelsen belyser nødvendigheten av regelmessig monitorering av pasienter med brystkreft med henblikk på oppfølging av anbefalte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer.

Anbefalte artikler