Brystbevarende operasjon for brystkreft - lokalt residiv

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Brystbevarende operasjon har vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1986. Vi ønsket å se om residivfrekvensen i vårtmateriale er i samsvar med internasjonale resultater. For å unngå lokalt residiv, er det viktig å identifisererisikofaktorene. Grunnlaget for undersøkelsen er journalene til 216 pasienter som gjennomgikk brystbevarende operasjonved Ullevål sykehus fra 1986 frem til mars 1996.

  Ni (4,2%) av disse kvinnene utviklet lokalt residiv. Lav alder, høy histologisk grad og stor tumordiameter økterisikoen for residiv, mens histologisk type, aksillemetastaser og reseksjonsrand ikke gjorde det.

  Av ulike årsaker vil brystbevarende operasjon være aktuelt for stadig flere kvinner. På bakgrunn av våre funn vil vianbefale at denne behandlingen tilbys alle pasienter, med følgende unntak:

  • Kvinner som er yngre enn 35 år, på grunn av høy sannsynlighet for lokale residiver
  • Kvinner som er eldre enn 70 år, fordi stråleterapi etter vår erfaring er slitsom å gjennomføre for dennealdersgruppen
  • Kvinner med svulster som gjør det nødvendig å fjerne mer enn en firedel av brystet
  • Kvinner med multisentriske svulster
  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media