Etterkontroll av kvinner operert for cancer mammae

Schou I, Kåresen R, Lensby A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra mai 1997 ble alle brystkreftpasienter operert med ablatio simplex bedt om å ta kontakt med primærlegen etter seks måneder for videre kontroll. I tillegg til muntlig informasjon fikk kvinnene med seg et informasjonsskriv til primærlegen og ett til seg selv.

Evalueringen av denne metoden for overføring av etterkontroll ble gjort som en spørreundersøkelse blant 148 kvinner, og som en registrering av tilbakemeldinger fra primærlegene. Totalt svarte 132 kvinner på spørreundersøkelsen. Kun sju kvinner (5%) hadde ikke tatt kontakt med primærlege. Kvinnens evne til å følge opp den anbefaling hun får om å etablere en ny legekontakt for systematisk kontroll er god. 117 kvinner (89%) hadde vært eller skulle til kontroll. Dette viser at primærlegen tar ansvar for etterkontroll, dersom kvinnene tar kontakt. Sykehuset mottok 52 (58%) rapportskjemaer fra primærlegene for de 89 kvinner som hadde vært til kontroll. Årsaken til at svarprosenten ikke var bedre hos allmennleger, kan være at vi har vært for dårlige til å forklare vårt ønske og motivere for slik tilbakemelding. Dette ønsker vi å rette opp, blant annet ved å publisere resultatene fra denne undersøkelsen.

Anbefalte artikler