Etterkontroll av kvinner operert for cancer mammae

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra mai 1997 ble alle brystkreftpasienter operert med ablatio simplex bedt om å ta kontakt med primærlegen etter seksmåneder for videre kontroll. I tillegg til muntlig informasjon fikk kvinnene med seg et informasjonsskriv tilprimærlegen og ett til seg selv.

  Evalueringen av denne metoden for overføring av etterkontroll ble gjort som en spørreundersøkelse blant 148 kvinner,og som en registrering av tilbakemeldinger fra primærlegene. Totalt svarte 132 kvinner på spørreundersøkelsen. Kun sjukvinner (5%) hadde ikke tatt kontakt med primærlege. Kvinnens evne til å følge opp den anbefaling hun får om å etablereen ny legekontakt for systematisk kontroll er god. 117 kvinner (89%) hadde vært eller skulle til kontroll. Dette viserat primærlegen tar ansvar for etterkontroll, dersom kvinnene tar kontakt. Sykehuset mottok 52 (58%) rapportskjemaer fraprimærlegene for de 89 kvinner som hadde vært til kontroll. Årsaken til at svarprosenten ikke var bedre hosallmennleger, kan være at vi har vært for dårlige til å forklare vårt ønske og motivere for slik tilbakemelding. Detteønsker vi å rette opp, blant annet ved å publisere resultatene fra denne undersøkelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media