Johan Pillgram-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Pillgram-Larsen

Johan Pillgram-Larsen
18.10.2007
Wilson, WC Grande, CM Hoyt, DB Trauma Emergency resuscitation and perioperative management & Critical care. 2 bd. 2 296 s, tab, ill. Oxon: Informa Healthcare, 2007. Pris GBP 340 ISBN 978-08247-...
Johan Pillgram-Larsen
12.03.2009
Nessen, SC Lounsbury, DE Hetz, SP War surgery in Afghanistan and Iraq A series of cases, 2003 – 2007. 442 s, ill. Washington, D.C.: Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center, 2008. Pris USD...
Jan L. Svennevig, Odd R. Geiran, Øivind Øvrum, Johan Pillgram-Larsen
16.11.2006
Steffen Birkeland ble født i Sauda 24.8. 1921. Selv om han var odelsgutt, gikk hans interesser mer i boklig retning, og etter eksamen artium ved Landsgymnasiet på Voss i 1941 studerte han medisin i...
Johan Pillgram-Larsen
26.01.2006
Franco, Kenneth L. Putnam Jr., Joe B. Advanced therapy in thoracic surgery 2. utg. 548 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 88 ISBN 1 -55009 -080-1 Formålet med boken er å oppsummere...
Johan Pillgram-Larsen
06.03.2003
Lennquist, S Katastrofmedicin 468 s, ill. Stockholm: Liber, 2002. Pris SEK 563 ISBN 47-04856-5 Katastrofe er en situasjon der tilgjengelige ressurser er utilstrekkelige i forhold til det akutte...
Johannes Brattebø, Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan Pillgram-Larsen, Aurora Brønstad
10.05.2001
Alvorlige ulykker og skader er et betydelig helseproblem. Vi vet at om lag hvert fjerde dødsfall etter skader kunne vært unngått. De fleste pasienter som dør etter skader er unge, og skader er den...
Johan Pillgram-Larsen
30.08.2001
Behandlingen av en bestemt skade vil variere med pasientens hemodynamiske tilstand og den totale skadegrad. Ved mottak av en skadet pasient må man først diagnostisere og behandle de tilstandene som...
Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Charles William Schwab, Bjørn Atle Bjørnbeth, Trond Buanes, Johan Pillgram-Larsen
04.11.2004
De siste ti årene har abdominalt kompartmentsyndrom (ACS) vært gjenstand for mye oppmerksomhet internasjonalt ( 1  –  4 ). Multitraumatiserte pasienter med bukskade er spesielt utsatt for å utvikle...
Geir Bjerkan, Petter Iversen, Håkon Asak, Johan Pillgram-Larsen, Bent-Åge Rolandsen
15.05.2012
On 1 October 2001, US forces launched an attack on the Taliban regime in Afghanistan. Norway contributed mine-clearance personnel, special forces, transport aircraft and F-16 combat aircraft ( 1 )...
Johan Pillgram-Larsen
15.05.2012
Warburg, Finn I fulde åndedrag En krigskirurgs erindringer. 562 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-667-7 Dette er selvbiografien til en dansk katastrofemedisiner og...
Geir Bjerkan, Petter Iversen, Håkon Asak, Johan Pillgram-Larsen, Bent-Åge Rolandsen
15.05.2012
I oktober 2001 gikk USA til angrep mot Taliban-regimet i Afghanistan. Norge bidro med mineryddere, spesialsoldater, transportfly og F-16 jagerfly ( 1 ). FNs sikkerhetsråd vedtok i desember 2001 å...