Den store boken i krigskirurgi, til faglig inspirasjon og til ettertanke

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nessen, SC

  Lounsbury, DE

  Hetz, SP

  War surgery in Afghanistan and Iraq

  A series of cases, 2003 – 2007. 442 s, ill. Washington, D.C.: Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center, 2008. Pris USD 99

  ISBN 978-0-9818-2280-8

  Soldaten skal ha skadebehandling på høyde med sivilt nivå. I de pågående krigene har den amerikanske sanitet vist at avansert kirurgi lar seg gjennomføre nær kamphandlingene.

   53 bidragsytere fremlegger kasuistikker fra Afghanistan og Irak. 15 profilerte spesialister bidrar med kapitler om nye behandlingsmetoder. I disse dager har alle digitalkameraet lett tilgjengelig. Det har gitt en enestående dokumentasjon. Hvert tilfelle presenteres slik man opplevde det. Ikke alltid går det bra. Hver pasienthistorie er ledsaget av en diskusjon om hva man kan lære, hva som skal være første nødbehandling og hva de medisinske følgene er. Det henvises til kapitler i det amerikanske forsvarets krigskirurgimanual hvor man kan lese mer om den aktuelle skadetypen (1).

  Saniteten i Norge er ikke ubetinget enig i alt. Dette er ikke en lærebok, men rapporter fra det virkelige liv. Taktisk turniké har sin indikasjon, men skal ikke være blind rutinebehandling (2). På Krigskirurgikurset lærer norske kirurger median sternotomi for å få kontroll over venstre a. subclavia, ikke lateral torakotomi. Lokale hemostatika konkurrerer med god sårpakking og er ikke innført i Forsvaret.

  Transfusjon av erytrocytter og plasma i forholdet 1 : 1 bedrer resultatene ved store blødninger (3). Nytappet fullblod er det beste tilbudet ved massive blødninger (Walking blood bank). Det er i samsvar med norsk doktrine. Det endelige vitenskapelige bevis på effekten av rekombinant koagulasjonsfaktor VIIa mangler, men tendensen til bedret hemostase er klar.

  Kasuistikkene demonstrerer hemostatisk nødkirurgi som livreddende, med pakking av blødninger, med karshunter og med spjelking ved ekstremitetsskader. Det vises til faren ved avventende holdning og faren ved omstendelig kirurgi på pasienter i ustabil tilstand. Det er tallrike, gode tekniske råd.

  Boken er solid innbundet i stort format. Det er illustrative strektegninger, røntgenbilder og CT-bilder, men fremfor alt tallrike fargebilder av pasientene. Bildene er groteske, men instruktive og velbegrunnede. Innimellom er det andre bilder, til dels fremragende journalistisk, av sanitetsaktiviteter fra kampsonene.

  Det gikk rykter om at boken ble forsøkt holdt unna alminnelig utbredelse da den kunne tenkes brukt i propaganda mot de pågående krigene. Det kan den, men den er anbefalt fritt solgt av den amerikanske hærs sanitetssjef.

  Boken vil bli kjøpt inn av Forsvarets Sanitet til alle de kirurgiske installasjonene. Den kan anbefales til akuttsykehus hvor man risikerer å måtte ta imot skudd-, stikk- og eksplosjonsskader og hvor man generelt strever med problemene rundt hemostatisk nødkirurgi og væske- og blodresuscitering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media