Nyretransplantasjon og prognostiske faktorer for overlevelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har med interesse lest den utførlige historiske redegjørelsen for denne pasientgruppen fra transplantasjonskirurgiens pionertid. Forfatterne viser under resultater at de som har fått nyre fra levende donor har langt større overlevelse enn de som har fått fra død donor (1). Den første gruppen er imidlertid signifikant yngre enn den siste. Det blir så hevdet at «for pasienter innen samme femårige aldersgruppe ser medianoverlevelse ut til å være omtrent den samme enten donor var levende eller død (data ikke vist)». Dette gjentas i diskusjonen. Konklusjonen blir da at det er alder og ikke donors kategori som er avgjørende for overlevelse. Vi stiller spørsmålet om hvorfor forfatterne ikke har presentert disse statistiske data, som ville ha gitt oss lesere en vesentlig tilleggsinformasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media