Ingvard Wilhelmsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvard Wilhelmsen

Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad died on New Year’s Eve 2020. Norway has lost one of its leading gastroenterologists – and perhaps the most curious, innovative and inspiring professional in the field...
Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl, Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad døde nyttårsaften 2020. Norge har mistet en av sine fremste gastroenterologer – kanskje den mest nysgjerrige, nytenkende og inspirerende. Arnold ble født i...
Ingvard Wilhelmsen
01.02.2007
M, Blumenfield JJ, Strain Psychosomatic medicine 949 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Pris USD 199 ISBN 0-7817-6046-1 Boken henvender seg til alle som jobber i...
Ingvard Wilhelmsen
03.04.2008
MJ., Uldal De sa det ikke var mulig Sinnsro med tankefeltterapi. 202 s, ill. Oslo: Flux forlag, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-92773-10-9 Målgruppen er udefinert, men forfatterens intensjon er å...
Ingvard Wilhelmsen
15.01.2009
Hoffart, A. Se deg rundt! Et selvhjelpsopplegg for deg med sosial angst. 119 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 225 ISBN 978-82-05-38480-4 Sosial fobi regnes som den hyppigste...
Ingvard Wilhelmsen
06.11.2003
At leger er villige til å gå i dialog med teatret og allmennheten, er både nyttig og nødvendig. Ved flere av høstens oppsetninger i Bergen og Oslo har psykiatere vært direkte involvert – og med et...
Ann Elisabeth Ellingsen, Ingvard Wilhelmsen
20.03.2002
Basert på en særoppgave ved medisinstudiet ved Universitetet i Bergen, 2001 (8) Sykdomsangst blant medisinstudenter har vært gjenstand for flere undersøkelser. Med sykdomsangst mener vi overdreven...
Ingvard Wilhelmsen
30.04.2002
Hypokondri, overdreven helseangst eller sykdomsangst, er en meget plagsom tilstand. Det er ubehagelig å tro at man har en alvorlig sykdom som legen ikke finner. De fleste mennesker mener at det er...
Ingvard Wilhelmsen
06.10.2005
Mørch, Merete M. K. Rosenberg, Nicole Kognitiv terapi Modeller og metoder. 390 s, tab, ill. København: Hans Reitzels forlag, 2005. Pris DKK 375 ISBN 87- 412-2472-8 Boken er skrevet for undervisere og...
Ingvard Wilhelmsen
07.10.2010
Eikeseth, Svein Svartdal, Frode Anvendt atferdsanalyse Teori og praksis. 2. utg. 518 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 598 ISBN 978-82-05-39067-6 Målgruppen er universitets- og...
Ingvard Wilhelmsen
18.10.2011
Fisher, Peter Wells, Adrian Metakognitiv terapi En innføring. 136 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 249 ISBN 978-82-05-41544-7 Metakognitiv terapi er en nyttig og nyskapende...
Ingvard Wilhelmsen
21.01.2011
Veale, David Neziroglu, Fugen Body dysmorphic disorder A treatment manual. 488 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 40 ISBN 978-0-470-85121-0 «Body dysmorphic disorder» (BDD)...
Ingvard Wilhelmsen
17.04.2012
Wells, Adrian Metakognitiv terapi for angst og depresjon 347 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 435 ISBN 978-82-05-41769-4 Dette er en norsk oversettelse av en bok som allerede...
Ingvard Wilhelmsen
04.09.2012
Repål, Arne Sjalusi Kjærlighetens skyggesider. 168 s. Oslo: Aschehoug, 2012. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-39062-3 Målgruppen er primært dem som sliter med sjalusi og deres partnere. Hensikten er å...
Ingvard Wilhelmsen
11.06.2013
Harris, Russ ACT – helt enkelt og greit En innføring i aksept- og forpliktelsesterapi. 284 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 389 ISBN 978-82-05-42889-8 ACT (uttales «ækt»),...
Ingvard Wilhelmsen
10.03.2015
Starcevic, Vladan Noyes jr, Russel Hypochondriasis and health anxiety A guide for clinicians. 269 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 36 ISBN 978-0-19-999686-5 En av grunnene...
Ingvard Wilhelmsen
03.05.2016
Toscano, Lene H. S. Funktionelle lidelser 196 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-853-4 Dette er en beskrivelse av behandlingsopplegget ved Avdeling for funktionelle...