Viktig om metakognitiv terapi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fisher, Peter

  Wells, Adrian

  Metakognitiv terapi

  En innføring. 136 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-05-41544-7

  Metakognitiv terapi er en nyttig og nyskapende videreutvikling av kognitiv atferdsterapi. Boken er et ledd i en serie om forskjellige terapiformer, og forfatterne er bedt om å legge vekt på hva som skiller dem fra andre retninger. Målgruppen er kognitive terapeuter og studenter som ønsker en innføring i metakognitiv terapi. Kognitivt oppmerksomhetssyndrom står sentralt i denne terapiformen og er basert på prinsippet om at bekymring, grubling og trusselovervåking er universelle prosesser som fører til psykisk lidelse. I kognitivt oppmerksomhetssyndrom legger man også vekt på uhensiktsmessige mestringsstrategier i form av unngåelser og forsøk på å kontrollere tankene. I metakognitiv terapi er terapeuten mer opptatt av hvordan pasienten tenker enn hva han tenker. Søkelyset er altså ikke rettet mot innholdet i tankene, men hvordan man forholder seg til dem.

  Boken er todelt, med en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen forklarer forfatterne bl.a. kognitivt oppmerksomhetssyndrom, de metakognitive antakelsene som er i søkelyset i terapien, og det forskningsmessige grunnlaget. I et eget kapittel beskriver de frakoblet oppmerksomhet (detached mindfulness), og det er modeller for ulike lidelser, samtidig som det åpnes for at metakognitiv terapi kan bli en universell, tverrdiagnostisk behandlingsform. I den andre delen beskriver forfatterne hvordan man utfører terapien i praksis, med en rekke konkrete eksempler på hvordan man kartlegger metatanker (tanker om tanker), og hvordan man kan modifisere positive og negative metakognitive antakelser om grubling og bekymring. De eksemplifiserer oppmerksomhetstrening og metakognitiv eksponering.

  Teksten er relativt lettlest, og leseren får en god innføring i metoden. Wells har tidligere skrevet en større bok om temaet (1), og han forklarer der nærmere bakgrunnen for terapien og forholdet til kognitiv terapi. Metakognitiv terapi bygger på kognitiv terapi og bruker mange begreper derfra, f.eks. automatiske tanker, grunnantakelser og konseptualisering, men betydningen og måten begrepene brukes på, er noe endret. Bruken av begrepet «mindfulness» i metakognitiv terapi er egnet til å forvirre. «Mindfulness» oversettes ofte med oppmerksomt nærvær, men her blir «detached mindfulness» kalt frakoblet oppmerksomhet. Forfatterne avgrenser seg fra andre beslektede kognitive retninger, som aksept- og forpliktelsesterapi og «Mindfulness Based Cognitive Therapy», som begge kombinerer kognitiv terapi med oppmerksomt nærvær og meditasjonsøvelser med forankring i pusten. I metakognitiv terapi brukes begrepet oppmerksomhetstrening (attention training technique) annerledes, som øvelser som skal øke pasientens mentale fleksibilitet. Disse øvelsene har lite til felles med oppmerksomhetstrening slik man kjenner den fra den meditative tradisjonen. I metakognitiv terapi retter man oppmerksomheten utad, med det uttalte mål å utvikle sterkere eksekutiv kontroll over tankene.

  Boken er viktig fordi forfatterne beskriver en forskningsfront som kan få store praktiske konsekvenser for psykoterapi. Den vil være spesielt nyttig for de som allerede driver kognitiv atferdsterapi eller utdanner seg til kognitive terapeuter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media