Ingrid Skinlo Rokstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Skinlo Rokstad

Ingrid Skinlo Rokstad
27.11.2012
Nedkjøling påvirker legemidlers farmakologi og kan blant annet gi endret effekt av sedativer og analgetika hos hypoterme pasienter. Thor W. Bjelland. Foto privat Terapeutisk hypotermi har blitt...
Ingrid Skinlo Rokstad
30.10.2012
Konsentrasjonen av kromogranin A i blodet hos pasienter med akutt koronarsyndrom gir prognostisk tilleggsinformasjon til etablerte biomarkører for død. Helge Rørvik Røsjø. Foto privat Proteinet...
Ingrid Skinlo Rokstad
16.10.2012
Ved akutt nyrebekkenbetennelse hos voksne kvinner er ciprofloksacinbehandling i sju dager like effektivt som behandling i 14 dager. Akutt nyrebekkenbetennelse er vanlig hos kvinner og behandles ofte...
Ingrid Skinlo Rokstad, Kristoffer Brodwall
30.10.2012
I over 50 år har det vært forsket på vaksine mot dengueviruset. Nå har en tetravalent, rekombinant vaksine vist gode resultater i fase 2-studier. Farget elektronmikroskopisk bilde av myggen Aedes...
Ingrid Skinlo Rokstad
11.12.2012
Søvnplager spiller en viktig rolle for hjertehelse og bør tas med i vurderingen ved forebygging av hjerte- og karsykdom. Lars Erik Laugsand. Foto Anne Stenstrup-Duch, Norges teknisk-...
Ingrid Skinlo Rokstad
08.01.2013
Tilgang til helsetjenester og informasjon er grunnleggende for både innvandrere og norskfødte personer. Det økende mangfoldet i befolkningen er en utfordring for systemet og krever tilrettelagt...
Ingrid Skinlo Rokstad
08.01.2013
Kolera tar fremdeles livet av mange mennesker hvert år, men en ny studie fra Zanzibar tyder på at massevaksinasjon med den orale koleravaksinen kan gi beskyttelse mot kolerasmitte også hos ikke-...
Ingrid Skinlo Rokstad
05.02.2013
Bruk av adrenalin ved avansert hjerte-lunge-redning øker sjansen for å nå sykehuset i live, men reduserer sjansen for å overleve med et tilfredsstillende nevrologisk resultat. Illustrasjonsfoto...
Ingrid Skinlo Rokstad
05.02.2013
En ny studie fra Indonesia tyder på at intensivert behandling kan redusere mortaliteten ved tuberkuløs meningitt. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Fase II-studien sammenliknet...
Ingrid Skinlo Rokstad
05.03.2013
En malariaepisode tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for spontanabort. Illustrasjonsfoto Istockphoto Det viser en ny studie gjort i grenseområdene mellom Thailand og Myanmar...
Ingrid Skinlo Rokstad
09.04.2013
Antibiotikabehandling av barn med akutt alvorlig underernæring er assosiert med lavere dødelighet. Illustrasjonsfoto Istockphoto Det viser en ny studie fra Malawi, hvor man så på effekten av å gi...
Ingrid Skinlo Rokstad
05.03.2013
Presis informasjon fra skadestedet er nødvendig for å kunne forebygge trafikkulykker og personskader. Trine Staff. Foto Lars Erik Vollebæk, Stiftelsen Norsk Luftambulanse I en ny doktorgrad viser...
Ingrid Skinlo Rokstad
05.02.2013
Hittil ukjente mekanismer for proteinregulering og immunsuppresjon kan være avgjørende for utvikling og overlevelse av kreft i tykktarm og endetarm. Kristoffer W. Brudvik. Foto: Bioteknologisenteret...
Ingrid Skinlo Rokstad
19.02.2013
Norske pasientinformasjonsskriv er blitt mer omfattende de siste årene. En ny studie viser at innholdet i skrivene ofte ikke er tilpasset pasientene. Kari Sand. Foto privat Pasientinformasjonsskriv...
Ingrid Skinlo Rokstad
22.01.2013
Lesbiske kvinner utgjør en minoritet i samfunnet og utsettes for minoritetsstress. Hvordan den enkelte kvinnen mestrer stress påvirker hennes helse og identitet. Mari Bjørkman. Foto privat – Lesbiske...