Bagasje må sikres bedre i bil

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

Presis informasjon fra skadestedet er nødvendig for å kunne forebygge trafikkulykker og personskader.

Trine Staff. Foto Lars Erik Vollebæk, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I en ny doktorgrad viser Trine Staff at alvorlighetsgraden av personskade ved bilulykker er assosiert med dårlig fysiologisk status hos pasienten på skadestedet, kvinnelig kjønn, økende alder, førerposisjon i bilen, høy fart og stor vektforskjell mellom de kolliderende bilene. Videre vil tung usikret bagasje ofte treffe og forskyve bilsetene og kunne føre til alvorlige skader i hode, bryst, mage og bekken. De som var truffet direkte av usikrede gjenstander i kollisjonsøyeblikket, hadde alvorlige skader i hode, nakke og bryst.

Over en periode på 14 måneder i 2004 – 06 ble 190 trafikkulykker med 618 personer involvert inkludert i studien. 353 ble skadet – av disse døde 61, de aller fleste på skadestedet. Svært mange av de døde ble ikke obdusert.

– Dette betyr et vesentlig informasjonstap om de mest alvorlige skadene. Kunnskap om ulykkesforholdene er svært viktig for å kunne iverksette målrettede trafikkforebyggende tiltak og kampanjer, forteller Staff, som har vært doktorgradsstipendiat ved Norsk Luftambulanse. – Innføring av nasjonale medisinske dokumentasjonsprosedyrer, opplæring i disse og bedre dokumentasjonsverktøy i ambulansetjenesten kunne gitt langt mer utfyllende data fra prehospitalt arbeid, sier hun.

– Presis informasjon fra skadested og pasienttransport er sentralt for forskningsformål, men det er også avgjørende for at rett pasient blir prioritert til riktig behandlingsnivå, for å sette legene bedre i stand til raskt å diagnostisere pasientene og for at riktige ressurser raskt blir mobilisert, fortsetter hun.

– Det er behov for trafikkforebyggende kampanjer der man advarer spesifikt mot usikrede gjenstander og tung bagasje i bilen. Utvikling av bakseter som er mer motstandsdyktige mot tung bagasje ser dessuten ut til å være et viktig satsingsfelt for bilindustrien, avslutter Staff.

Disputas

Trine Staff disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20.12. 2012. Tittelen på avhandlingen er Real-life motor vehicle accidents – studies on pre-hospital documentation and field triage predictors of injury severity.

Anbefalte artikler